Ugrás a tartalomra
2020.01.04 - 19:20

Tartani kell a színvonalat!

Magyarkanizsa országos szinten is az egyik legeredményesebb község a pályázatok lehívásában – Fejsztámer Róbert polgármester sikeresnek ítélte a tavalyi évet

Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester hagyományos évértékelőjében számos olyan témát érintett, amelyek az önkormányzat hatáskörébe tartoznak. A mögöttünk álló 2019-es évet sikeresnek ítélte, és hangsúlyozta, hogy azt a színvonalat kell elsősorban megtartani, amit eddig sikerült elérni, ugyanakkor tervekből sincs hiány.

A kitűzött célokat milyen mértékben valósították meg a tavalyi évben? 

– A 2019-es évet már mondhatjuk egy olyan évnek, amikor a 2018 végén megálmodott költségvetési tervek és fejlesztési irányvonalak többé-kevésbé úgy sikerültek és olyan dinamikával érkeztek, ahogyan mi arra számítottunk. 2019-ben megtaláltuk azt a középutat, azt az egyensúlyt, ami a következő évek tervezésénél egy jó alap, ezt a színvonalat kell fenntartani vagy növelni. Ám mivel munkánk szerteágazó, biztosan vannak olyan területek, amelyek tökéletesítésre szorulnak.

A költségvetésből sokat visz el a közintézmények működtetése, ami az egyik legnagyobb feladatuk. Mennyit emészt fel?

– A tavalyi költségvetés megvalósulása nagyjából 80 százalékos. A költségvetésünk évi 830–850 millió dinár között mozog. Ebből a költségvetésből mi 70–80 milliót tudunk felhasználni pályázatokhoz, önrészre, előfinanszírozásra, külön projekt megvalósítására. Tehát 770 milliónk marad, amit a község működésére költünk. Éppen ezért nagyon kicsi a községi közigazgatásnak és egyáltalán a költségvetésnek a mozgástere, hiszen ebben az összegben benne van az összes óvodaépület, az összes óvónővel, továbbá mind a tizenhárom település iskolaépülete, a szociális háló, a szolgáltató központ az összes alkalmazottjával, az egészségügy fenntartása az összes épületével, a kultúrintézmények, programok, a sportegyesületek és a civil szervezeteink. Az összeset ebből a költségvetésből kell finanszírozni. Az önkormányzatban dolgozóknak a fizetésére a költségvetés tizenöt százalékát sem költjük, minden mást a többi intézmény él fel. A költségvetés úgy áll össze, hogy az állam által ránk rótt feladatok korlátozzák és szűkítik a költségvetés mozgásterét, ezért van az, hogy 70–80 milliót tudunk szabad eszközként felhasználni projektekre és fejlesztésekre, a többit a községi közigazgatási teljes rendszer működtetésére és folyamatos kezelésére kell költenünk.

A projektek terén mit emelne ki a tavalyi évet illetően? 

– Majdnem minden területet érintően volt projektünk, mégis azt emelném ki, hogy 2005-ben, amikor létrejött az ICR, ami pályázatokkal, pályázatírással foglalkozott, annak a jótékony hatásait élvezzük már évek óta a községben. Azért lehetünk országos tekintetben is az egyik legsikeresebbek a pályázatok lehívásában, mert azoknak az embereknek, akik közigazgatási szinten pályázatokkal foglalkoznak, több évtizedes tapasztalatuk van, ezért nagyon jó, hogy időben elkezdtük képezni az embereket. Nagyon sok projektet meg tudunk valósítani, ilyen például a nagypark felújítása vagy az A és B blokk közti területnek a felújítása.

Már többször elhangzott, hogy az idegenforgalomra kívánnak nagyobb hangsúlyt helyezni, és tudvalevő, hogy ez hosszadalmas folyamat. Mennyire voltak hatékonyak ezen a téren?

– Igyekeztünk prioritásként kezelni az idegenforgalmat, hiszen erről már hosszú évek óta beszéltünk. A Tisza-part két-három év alatt kapta meg a most kialakult arculatát, és még mindig fejleszteni kell, a város központját ugyanúgy. Folyamatosan hozzáadunk valamit az idegenforgalmi nagy képhez. Nagyobb összegeket 2019-ben kezdtünk el rááldozni, aminek a jótékony hatásai négy-öt év múlva lesznek érzékelhetőek. Bízom benne, hogy ebben az időszakban kapunk majd egy fürdőt, egy hotelt, és ezeknél sokkal hamarabb elkészül a birkózóakadémia, amelynek nemcsak a sportra, hanem a sportturizmusra is hatása lesz, ott a Vigadó, amelyre a tervek elkészültek, és jövőre elkezdjük a felújítását is. Lépésről lépésre lehet az idegenforgalmat kialakítani.

A sport területén mit emelhetünk ki?

– A Partizan épületét felújítottuk, bekapcsolódtunk a magyarkanizsai futballpálya felújításába, sportfejlesztés területén elmondható, hogy igyekeztünk az infrastruktúrát annyira rendbe rakni, hogy lehessen sportolni, mind a tizenhárom településünkön. Mind a harmincnyolc klubot folyamatosan támogatjuk, legtöbbjüket direkt pénzügyi támogatással, de vannak olyan klubok is, amelyeknél a versenyre való eljutást, az utaztatást is mi oldjuk meg. Ha valaki kimagasló teljesítményt nyújt, azt sportösztöndíjjal is tudjuk támogatni.

Községünk fontos ágazata a mezőgazdaság, azt hogyan támogatják?

 

– A mezőgazdaság keretösszege az állami földek bérbeadásából származó pénz, törvény szabályozza, hogy ezt mire és mekkora összegben költhetjük. Emellett, hogy legyen még támogatási lehetőség, meghallgatva a mezőgazdasági termelőket, igyekszünk nagyon sok dologban közösen, vagy közös finanszírozással, vagy pályázatok útján besegíteni. Legyen az az öntözőcsatornák tisztítása vagy a földutak rendbetétele, amire idén is hangsúlyt fektettünk, ugyanakkor a biotermelőkre is odafigyeltünk. A mezőgazdasági termelőket terhelő adókat idén sem emeltük.

Számos civil szervezet is működik a község területén. Nekik milyen lehetőségeket biztosítottak?

– Éves szinten 2019-ben is ötvenegy civil szervezetet támogattunk. Mindegyiknek valamilyen formában megtaláljuk a támogatási módját. A több mint háromszáz, a község területén lévő rendezvényt ők szervezik, mi pedig támogatjuk őket, stratégiai partnerek vagyunk, de ahhoz mindenkinek teljesítenie kell, értékteremtő céllal valamit le kell tennie az asztalra.

Mik a tervek 2020-ra?

– Szeretnénk megtartani az elért színvonalat minden téren. Ami kialakult és jól működik, meg kell tartani. Másik fontos irányvonal, hogy ha már elindultunk az idegenforgalmi fejlesztés útján, ami egy hosszú kifutású projekt, akkor ezt folytatni kell. Továbbá be kell fejeznünk azokat a nagy horderejű projekteket, amelyek több éve folynak. Ilyen a kerülőút is. Remélem, hogy 2020-ban lezárhatjuk a Vigadó történetét, a buszállomás kérdését, és továbbra is arra törekszünk, hogy olyan projekteket valósítsunk meg, amelyek a mindennapi életet is jobbá teszik, ilyen kérdés Magyarkanizsa központjában például a piactér is.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, j
Többi hír