Skip to main content

Balint Juhas

Predsednik Izvršnog Odbora SVM

Rođen je 1982. godine u Subotici. Osnovnu školu završava u Malom Iđošu, a srednju školu, kao i studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je zatim stekao i zvanje mastera. Aktivno učestvuje u radu SVM-a od 2006. godine, kao i u političkom i javnom životu Malog Iđoša.

Od novembra 2012. zamenik je sekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.