Skip to main content

Ekonomski razvoj

Na zahtev Saveza Vojvođanskih Mađara (VMSZ),  prof. Šandor Somođi, i prof.Imre Nađ,u periodu između 2012. i 2015. godine bili su rukovodioci pisanja Strategije prostornog i ekonomskog razvoja, kao i Akcionog plana mađarskih zajednica Vojvodine. Vlada Mađarske je 18. novembra 2015. godine usvojila Uredbu 1830/2015. (KSI. 21.) o strategiji regionalnog i ekonomskog razvoja mađarskih zajednica u Vojvodini. U odluci se, između ostalog, navodi da se vlada slaže sa strategijom i da će pružiti neophodne resurse za sprovođenje.

2016. godine, u Karpatskom basenu, pokrenut je Program ekonomskog razvoja za opstanak Mađarske nacije koja se nalazi izvan područja Mađarske. VMSZ je maštao o programu ekonomskog razvoja Vojvodine, za njega se borio, a podržala ga je i Mađarska. Ovo je trenutno najveći program prekograničnog ekonomskog razvoja, pionir u primeni programa spoljnog ekonomskog razvoja, koji služi kao model za sprovođenje sličnih stranih programa. Fondacija Prosperitati nadgleda sprovođenje programa na licu mesta.

Do danas, Fondacija Prosperitati objavila je ukupno 47 konkursa za podnošenje prijava, u 8 ciklusa, u kategorijama: poljoprivreda, turizam, kupovina seoskih kuća i razvoj poslovanja. U prvom i drugom razvojnom ciklusu, do sada je pristiglo ukupno 14.400 aplikacija, od kojih je podržano 12.591. Sumirajući cifre projekata malih, srednjih i velikih vrednosti, ukupna vrednost projekata je 86,1 milijardi HUF, odnosno 32,1 milijardi dinara. Vrednost dodeljene bespovratne podrške je gotovo 45,9 milijardi HUF, odnosno približno 17,1 milijardi dinara.

 

Gazdaságfejlesztés

12.591 uspešna prijava može se povezati sa 8004 entiteta, individualnim podnosiocima zahteva, od čega su 5.404 registrovani poljoprivrednici, 1.736 pravna lica i 864 fizička lica. Distribucija po naseljima u odnosu na pobedničke aplikacije: od aplikanata koji učestvuju u programu, podrška je dodeljena u 175 naselja, što pokriva 39 od 45 vojvođanskih opština, pa se može reći da se razvoj dogodio u svim delovima Vojvodine gde se nalaze mađarska naselja.

Međutim, ne možemo tvrditi da je pomoć neravnomerno raspodeljena. Broj podržanih prijava u odnosu na broj uspešnih pojedinačnih podnosilaca prijava: 4811 podržanih prijava jednom (60%), 2.083 prijava podržanih dva puta (26%), 865 podržanih prijava tri puta (11%), 207 prijava kandidata podržanih četiri puta (2.59%), 37 prijava kandidata podržanih pet puta (0 .4%) i 1 prijava kandidata podržana šest puta (0.01%). Možemo konstatovati da nije samo podrška bila ravnomerno raspoređena u Vojvodini u pogledu teritorije, već je dostigla i veliki broj pojedinačnih podnosilaca prijava, jer je broj prijavljenih sa jednom pobedničkom prijavom najveći među pojedinačnim podnosiocima zahteva.

S investicijskom vrijednošću od gotovo 300 miliona eura, Mađarska je postala jedan od najznačajnijih vojvođanskih investitora. Pobednički tenderi pomoći će jačanju regionalne uloge Vojvodine i razvoju celokupne srpske privrede.

 

Gazdaságfejlesztés