Ugrás a tartalomra

Elért eredmények

SZERBIA KÖZTÁRSASÁG

Eredmények 2022 novemberétől 2023 novemberéig

Nagy erővel dolgoztunk az illegális migránsokkal kapcsolatos problémák megoldásán: biztosítottuk a Belügyminisztérium tagjainak nagyobb fokú jelenlétét, beleértve a helikopteres egységet, a Speciális Terrorelhárítási Egységet, a Speciális Rendőri Egységet; az illegális táborokat folyamatosan szüntetik meg, a migránsokat pedig befogadóközpontokba szállítják, végre elértük a taxik szigorú ellenőrzését és a forgalomból való kizárását, ami csökkentette a migránsok illegális szállítását;


A LEGFONTOSABB INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTUMOK

 • Folytatódnak a munkálatok a Belgrád–Budapest vasúti folyosón;
 • Szerbia területén a Szabadka–Szeged vasútvonal rekonstrukciójával és korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok elvégzése során a szerbiai oldalon minden kötelezettség teljesült: tavaly megindult a teherforgalom, hamarosan pedig a személyforgalom is; a palicsi, a királyhalmi és a horgosi pályaudvarokat teljesen felújították;
 • A Szerb Köztársaság költségvetésében forrást biztosítottunk a kelebiai határátkelőhely bővítésére;
 • Megkezdte működését a palicsi Aqua Park, a Szerb Köztársaság költségvetésében pedig a tó körüli gyalogút és kerékpárút befejezésére, parkolóhelyek és bekötőutak építésére, valamint a palicsi Nagypark rendezésére és berendezésére különült el forrás;
 • A végéhez közelednek a Szabadkai Népszínház belsőépítészeti munkálatai;
 • Befejeződtek a Bezdánból Béregre vezető út rekonstrukciós és rehabilitációs munkálatai;
 • Újjáépült a Ludas–Kispiac út, és csatornák épültek a csapadékvíz elvezetésére; jelenleg ez a leggyorsabb út, amely Szabadkáról Magyarkanizsára, és azon keresztül Észak-Bánátba vezet;
 • Elkészült a Topolya–Bajmok út része, amelyen belül felújításra került a Cserepes–Topolya közötti állami út, amely összeköti Topolyát a Bajmok–Bácsalmás határátkelővel;
 • 60 év után leaszfaltozásra és kiszélesítésre került a 3,5 km hosszú Tiszaszentmiklós és Hódegyháza közötti községi út; felújításra a Szikics–Bácsfeketehegy útszakasz, befejeződtek a munkálatok a Kerény–Bácsgyulafalva útszakaszon Kerény és Cserepes között;
 • A megvalósulás szakaszába lépett a Tiszta Szerbia projekt, amely Szerbia, Vajdaságban pedig: Szabadka, Zombor, Ada, Mohol, Törökbecse legnagyobb kommunális beruházása. Szabadkán, ahol a projekt keretében 110 kilométernyi szennyvízhálózatot és két szennyvíztisztítót építenek ki Csantavér és Bajmok településeken, ez az eddigi legnagyobb infrastrukturális beruházás;
 • Folytatódik a vajdasági városok és községek gáz-, víz- és csatornahálózatának bővítése, az utcák aszfaltozása, a művelődési házak felújítása és a kisebb településeken a postapultok megnyitása;
 • Befejeződött a kishegyesi szennyvíztisztító telep építése, a nagykikindai és nagybecskereki ivóvíztisztító telep építése pedig a végső fázisában van; 
 • Óbecsénél folytatódik a Tisza új zsilipjének építése; 
 • A bajsai radarközpont teljesen automatizálttá vált, a Szamos radarközpont pedig részben; 
 • A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó integrált környezetvédelmi engedélyt kapott; szanációs és rekultivációs projekt készült az Aleksandrovačka bara hulladéklerakó számára; hulladékgyűjtő központok nyíltak Topolyán, Magyarkanizsán, Zentán, Békován, Kishegyesen, Törökkanizsán és Csókán. Csantavéren egy mobil-hulladékudvar működik, ahová a polgárok leadhatják az újrahasznosítható hulladékot. A hulladékgazdálkodás terén, dolgozunk a háztartási válogatás, illetve a két gyűjtőedényes rendszer bevezetésén az egész régióban, amivel kiteljesedik a regionális hulladékgazdálkodási rendszer működése;

 EREDMÉNYEK A JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

 • A 2023-as évre 50%-kal csökkent a mezőgazdasági termelők vízlecsapolási illetéke, a következő évtől pedig eltörlésre került;
 • Ismét veszélybe került az, amit az Alkotmány biztosít, nevezetesen, hogy a nemzeti kisebbségek választott testületei döntsenek a közérdekű tájékoztatáshoz való jogukról. A szerbiai kormány a médiatörvények kidolgozása során elfogadta érveinket: a Magyar Nemzeti Tanács továbbra is a médiaházak alapítója, hatásköre pedig nem csökkent;
 • Elfogadták a VMSZ módosítási indítványát A tervezésről és építésről szóló törvényjavaslatra, amellyel megakadályoztuk a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai jogkörének szűkítését az építészeti örökség és az ingatlan kulturális javak védelmében; 
 • Sikerült áthidalni a Kultúráról szóló és A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény közötti ellentmondást abban a részben, amely azon kulturális intézmények igazgatóbizottságának létszámát érinti, amelyeket több nemzeti tanács is kiemelt jelentőségű intézménynek nyilvánított, oly módon, hogy minden nemzeti kisebbségnek megvan a maga képviselője az igazgatóbizottságban;
 • Elfogadták a VMSZ javaslatát, hogy az igazságügyi törvények igazságügyi tisztséget betöltő személyek kiválasztását és jelölését szabályozó részében a szaktudás, az alkalmasság és a hozzáértés kritériumainak megfelelő nemzeti kisebbséghez tartozó, azonos minősítésű jelölt elsőbbségét határozzák meg, a nemzeti kisebbség nyelvén az igazságügyi testületben hivatalos használatban lévő jogi szakterminológia ismeretének elismerése, valamint a nemzeti kisebbségek tagjainak megfelelő képviselete érdekében;
 • Jogszabály írja elő, hogy a beruházó kötelezettsége a munkák kivitelezése során keletkezett valamennyi kár megtérítése, valamint a munkálatok végrehajtása során elhaladt teherautók által megrongált utcák javítása;

 TOVÁBBI EREDMÉNYEK

 • Tiszteletben tartva a VMSZ argumentumait, a Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium pénzügyi támogatást nyújtott a Zentán, Magyarkanizsán és Kishegyesen megvalósuló projektekhez: Zenta községben a Kertek helyi közösség szennyvízhálózatának kiépítéséhez, valamint a Green Future Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál megszervezéséhez; Magyarkanizsa község ezeket a forrásokat a Fehér Ferenc utca aszfaltozására használta fel, és a szolgáltató központ korszerűsítésére kapott támogatást; Kishegyes község az iskoláskor előtti intézmény központi épülete tetőszerkezetének felújítására kapott pénzt;
 • A hektáronkénti támogatás mértéke megduplázódott 9.000 dinárról 18.000 dinárra és 20 ha-ról 100ha-ra nőtt az a terület, amelyen a területalapú támogatás megvalósítható;
 • 2024. január 1-től a mezőgazdasági termelők literenként 50 dináros támogatást kapnak a gázolajra, hektáronként 100 literre;
 • A tejprémium a tavalyi 10 dinárról 19 dinárra nőtt;
 • A tehenek utáni támogatás 25.000 dinárról 40.000 dinárra nőtt, a kocák utáni 15.000 dinárról 18.000 dinárra emelkedett;
 • Öt tanuló elegendő a kislétszámú tagozatok jóváhagyásához;
 • Az Igazságügyi Minisztérium szolgálati járműveket biztosított a bíróságok és az ügyészségek számára, valamint forrást egy új épület építése előzetes tervének kidolgozásához, a Zentai Alapfokú Bíróság és az Alapfokú Ügyészség által közösen használt, nem megfelelő épület problémájának megoldása érdekében;
 • Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Szerbiai Posta a költőt ábrázoló emlékbélyegeket bocsátott ki.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

Eredmények 2020 – 2023

A LEGFONTOSABB INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTUMOK

 • A Tartományi Képviselőház elfogadta a Béreg–Zombor–Kúla–Verbász–Óbecse–Nagykikinda–Nákófalva gyorsforgalmi út külön rendeltetésű területrendezési tervét;
 • Megkezdte működését a palicsi Aqua Park;
 • Iskolaövezeteket tettünk biztonságosabbá Magyarkanizsán, Topolyán, Szabadkán, Nagykikindán, Csókán, Csantavéren, Adán, Csonoplyán;
 • Folytatódik a vajdasági városok és községek gáz-, víz- és csatornahálózatának bővítése, az utcák aszfaltozása, a határutak fejlesztése, az illegális szeméttelepek felszámolása és a művelődési házak felújítása;
 • A magyarkanizsai Birkózóakadémia megkezdte a munkáját;
 • Topolyán folytatódott a fürdő kiépítése és a fürdő körüli tér kialakítása;
 • A Bácskertes-Monostorszegi út kiépítése befejezés előtt áll;
 • A végéhez közelegnek a Szabadkai Népszínház belsőépítészeti munkálatai;
 • Sor került az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola és a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola teljes körű felújítására, valamint megtörtént a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium részére a telekvásárlás, amely az első lépés az iskola bővítése felé;
 • Az általános és középiskolák, a kollégiumok, valamint az iskoláskor előtti intézmények épületeinek tatarozása, karbantartása folyamatosan zajlott/zajlik az elmúlt időszakban.
 • Elkészült a Magyar Szó Lapkiadó Kft. új nyomdacsarnoka. A székházat új tartalmakkal töltjük meg: otthont ad a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény kihelyezett tagozatának, emellett sajtó- és nyomdamúzeum, valamint modern konferenciaterem kerül kialakításra, valamint magyar könyvesbolt, kávéház is nyílik majd;
 • Befejeződött a topolyai és a kishegyesi szennyvíztisztító telep építése, az adai és a temerini vízgyár építése folyamatban van;
 • Létrejött három nagy radarközpont (Tarcalhegy, Számos, Bajsa) modernizálásának projektje, amely vajdaság jégvédelmi rendszerét hivatott teljes mértékben automatizálni.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

 • A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar teljes egészében önállósult.
 • Több új középiskolai oktatási szakirány került engedélyezésre;
 • Elkezdődtek a horgosi Árpád-kori Templomdomb konzervációs munkálatai és a törökkanizsai Szerviczky kápolna felújítása tervdokumentációjának kidolgozása;
 • Bácsfeketehegyen folytatódtak az ásatások a középkori XV-XVI. századi temető területén a közeli szennyvíztisztító mellett;             
 • A tartományi alapítású magyar médiumok: a Hét Nap, a Magyar Szó éves költségvetése megnövekedett az elmúlt időszakban;        
 • A Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap kedvezményes hiteleket biztosít a vajdasági regisztrált mezőgazdasági termelők (családi gazdaságok) számára. A hitelek fő jellemzői: 1%-os éves kamatláb, 12 hónapos türelmi idő, törlesztés 6 havi részletekben;
 • Több állami intézményekbe szereltek be energiahatékony kazánokat Topolyán, Magyarkanizsán, Zentán, Adán és Nagybecskereken;
 • Az egészségügyi intézmények felszerelésének támogatása folytatódott: a Zentai Közkórháznak műtőlámpákra és a meglévő berendezések javítására tudtunk támogatást biztosítani, az adai egészségház pedig еgy új mentőautóval és egy cardiotokográf géppel gazdagodott. A Szabadkai Közkórháznak a tartományi költségvetésből biztosítottuk a működő mágneses rezonancia gép alkatrészeinek a cseréjét, valamint ultrahang szonda, sterilizációs tekercsek beszerzésére és egy teljesen új fül-, orr- és gégészeti osztály létrehozására kapott támogatást. Sor került a törökkanizsai kórház sterilizációs rendszerének fejlesztésére is;
 • Tartományi támogatást biztosítottunk a nagycsaládosok lakhatási kérdésének megoldására, illetve a lakhatási körülmények javítására;
 • Védelem alá került a Jegricska Természeti Park, az Aranka Völgyének Szikesei Természeti Park, a Kanizsai járások Különleges Értékű Táj, a Holt-Tisza a Gyöngyszigetnél Természeti Park és a Felső Tiszamente Holtágai Természeti Park.
 • Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Szerbiai Posta a költőt ábrázoló emlékbélyegeket bocsátott ki, amelyen magyar felirat is szerepel, és amire eddig nem volt példa Szerbiában.