Skip to main content

Okružni Odbor Zapadna Bačka

Mesni odbor Telečka 
Predsednik: Jankovich Szilárd

Mesni odbor Kupusina 
Predsednik: Dubac Éva

Mesni odbor Bezdan 
Predsednik: Csapó Judit

Mesni odbor Čonoplja 
Predsednik: Szakács Csaba

Mesni odbor Doroslovo 
Predsednik: Gellér Magdolna

Mesni odbor Bogojevo 
Predsednik: Bóka Olivér

Mesni odbor Svetozar Miletić 
Predsednik: Stefkó István

Mesni odbor Stanišić
Predsednik: Pekter Andrea

Mesni odbor Apatin i Svilojevo 
Predsednik: Dukić Zsuzsanna

Mesni odbor Sombor 
Predsednik: Kanizsai Tamás

Mesni odbor Riđica
Predsednik: Szabó Annamária

Mesni odbor Bački Monoštor
Predsednik: Kis Béla

Mesni odbor Vajska
Predsednik: Deák T. Edit

Mesni odbor Palanka
Predsednik: Kovácsevity Gabriella

Elnök:
Pelt Ilona