Skip to main content

Okružni Odbor Zapadna Bačka

Predsednik: Pelt Ilona

Mesni odbor Telečka 
Predsednik: Jankovich Szilárd

Mesni odbor Kupusina 
Predsednik: Dubac Éva

Mesni odbor Bezdan 
Predsednik: Csapó Judit

Mesni odbor Čonoplja 
Predsednik: Szakács Csaba

Mesni odbor Doroslovo 
Predsednik: Mészáros László

Mesni odbor Bogojevo 
Predsednik: Gergely Molnár Lídia

Mesni odbor Svetozar Miletić 
Predsednik: Stefkó István

Mesni odbor Stanišić 
Predsednik: Pekter Miklós

Mesni odbor Svilojevo 
Predsednik: Rizsányi Attila

Mesni odbor Sombor 
Predsednik: Pribilla Attila

Mesni odbor Riđica
Predsednik: Drobina Mónika

Mesni odbor Bački Monoštor
Predsednik: Kis Béla