Skip to main content

Robert Jakša

Robert Jakša rođen je u Senti 1970. godine.
Srednju školu je završio u Subotici, kao pogonski električar za automatiku.
1997 je završio višu tehnički školu u Subotici kao elektroinženjer.
2004 je položio stručni ispit od tada je član inženjerske komore Srbije.
2007 je položio ispit i stekao zvanje odgovornog izvođača radova.
2008 je položio stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
Od 1997 je radio u štampariji Čikoš,  grafička priprema za štampu.
Od 1998 do 2001 je radio u Subotici u Biromarketu kao  servisni inženjer
Od 2001 do 2007 je radio u Novom Kneževcu u elektroinstalaterskoj radnji „Elektroinstalater“ kao elektroinženjer
Od 2007 do 2010  jer radio u  Kanjiži u firmi Geneza na višim poslovima , kao komercijalista zadužen za bezbednost i zdravlje na radu.
Od 2011 do 2012 je radio za firmu GES iz Budimpešte kao kordinator poslova
Od 2012 do 2016 je član opštinskog veća opštine Novi Kneževac zadužen za mesne zajednice, crkvene zajednice i nevladine organizacije
Od 2016 godine do 2020 godine je član opštinskog veća opštine Novi Kneževac zadužen za privredu i preduzetništvo