Skip to main content

Za rad nacionalnih saveta – 70 miliona dinara

Za rad nacionalnih saveta – 70 miliona dinara

Ugovori o finansiranju potpisani su danas u auli Skupštine Vojvodine.

Pokrajinska vlada sa ukupno 70 miliona dinara podržava rad manjinskih nacionalnih saveta u Srbiji. Ovaj iznos mogu da iskroiste za svoje osnovne aktivnosti: za obrazovanje, kulturu, informisanje, odnosno za primenu službenog jezika. Drugi deo iznosa mogu da namene za sopstveno funkcionisanje.

Mađarski nacionalni savet je u 2024. godini dobio iznos od 27,93 miliona dinara. MNS je sa pokrajinom potpisao ugovor za finansiranje stalnih izdataka u visini od 15,25 miliona dinara, a za pokrivanje osnovnih troškova ugovor glasi na 12,68  miliona dinara.

Arpad Fremond, predsednik MNS-a je naglasio: pokrajina nastavlja da značajno pomaže njihov rad. „Konkursne iznose u velikoj meri finansiramo iz republičkih izvora, odnosno od podrške iz Mađarske. Mi smo unutar budžeta tako podelili novac, da novac namenjen iz pokrajinskog budžeta je onaj koji većim delom pokriva svakodnevno funkcionisanje Mađarskog nacionalnog saveta, odnosno ovaj iznos koristimo za funkcionisanje. Smatram da su ovi iznosi izuzetno važni za to da svakodnevno možemo da reagujemo povodom različitih stvari, odnosno da možemo da obezbedimo kontinuirano svakodnevno funkcionisanje Mađarskog nacionalnog saveta.“

Pokrajinska vlada ove godine sa 10 miliona dinara većim iznosom podržava 17 manjinskih nacionalnih saveta, ukupno u visini od 70 miliona dinara. Osim toga, očekuje se da tokom godine pokrajina podrži njihov rad sa dodatnim iznosima. Rečeno je da je poslednji popis stanovništva pokazao smanjenje broja nacionalnih manjina, zbog toga im je potrebna povećana podrška.

„Za nas je najvažnije da na teritoriji Vojvodine  obezbedimo što bolje uslove za nacionalne manjine, dakle da što bolje mogu da koriste svoja prava koja su im data i da na taj način im obezbedimo bolje uslove života, koja su neophodna za njihov opstanak i ostanak ovde“ kazao je Žolt Sakalaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje.

Žolt Sakalaš je naglasio da osim finansijske pomoći, vrata pokrajinskog sekretarijata otvorena su za sve probleme, zamisli, ideje i planove nacionalnih manjina.
 

Szerző (Forrás)
Pannon RTV
Ostale vesti
Izbori za Evropski parlament biće održani ove godine u Evropskoj uniji, uključujući i Mađarsku.
Generalni konzulat Mađarske, kancelarije CMH-a i mesne organizacije SVM-a takođe pomažu pri upisu u birački spisak