Skip to main content
2021.06.15 - 16:59

Dogovor o daljoj saradnji Sente i Pokrajine

Dogovor o daljoj saradnji Sente i Pokrajine

 Lokalna samouprava Sente se kod pokrajinskog sekretarijata interesuje za 11 realizovanih i 2 projekta koji su u toku

Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je sa pomoćnikom sekretara Šandorom Egerešijem posetio Sentu gde je sa gradonačelnikom Rudolfom Cegledijem vodio razgovore o daljoj saradnji. Senta kod ovog sekretarijata trenutno ima 11 realizovanih i dva projekta koji su u toku, čija je ukupna vrednost oko 870 hiljada evra. Rukovodioci sekretarijata će nakon Bačke Topole, Kanjiže i Sente obići i druge vojvođanske lokalne samouprave gde će usaglašavati zadatke planirane za ubuduće i konkurse za nabavke. Na sastanku je rečeno da sekretarijat smatra važnim i razvoj saradnje sa evropskim regijama.

Gradonačelnik Rudolf Cegledi je kazao da Senta spada među opštine koje uspešno učestvuju na tim konkursima, kako na srpsko-mađarskoj IPA gde su osvojii projekat, tako i srpsko-rumunskoj IPA na kojem su učestvovali, zatim konkurs Evropa za građane na kojem se direktno konkuriše sa EU, i ima još mnogo konkursa na kojima bi se moglo sarađivati i dovesti još uspešnije projekte u Sentu. Druga tema razgovora ticala se Razvojne agencije Vojvodine jer ona potpada pod ovaj sekretarijat i razgovaralo se o tome koji se zajednički projekti mogu realizovati - dodao je gradonačelnik Sente. I tu postoje mogućnosti, koje smo do sada možda skromnije koristili, ali se nadamo da ćemo ubuduće privlačenjem stranih investitora moći da obezbedimo veći prostor za razvoj opštine – kazao je Rudolf Cegledi.

 

Szerző (Forrás)
Pannon RTV
Ostale vesti