Skip to main content
2021.04.06 - 18:54

Akoš Ujhelji: podrška turizmu je od velike važnosti

Akoš Ujhelji: podrška turizmu je od velike važnosti

 Budžet za 2021. godinu omogućava borbu protiv epidemije virusa korona, ali predstavlja i veliku podršku privredi – rekao je danas u Skupštini Srbije Akoš Ujhelji.

Akoš Ujhelji, republički poslanik u svom obraćanju je rekao da se ovim merama pomaže borbi protiv virusa korona ali i domaćoj ekonomiji. Naglasio je da je olakšicama u oporezivanju i merama na očuvanju radnih mesta, omogućeno da privatni sektor očuva svoju konkurentnost. Posebno važnom smatra podršku koja je data turističkom sektoru, ali je i istakao da osim epidemije i druge okolnosti otežavaju poslovanje turističke grane. Mnoge turističke ogranizacije ne mogu da obezbede dozvole i garancije za osiguranja koje su im potrebne za funkcionisanje.

„Prema sadašnjem stanju stvari od 400 turističkih organizacija, sada ih je ostalo oko 110, koji ispunjavaju tražene uslove. Veliki broj kancelarija želeo bi i dalje da radi, da nastave sa započetim poslom, ali za to je potrebno da ispune tražene uslove, izmenjene propise koji se odnose na garancije. Odnosno, da se uz podršku Vlade i nadležnog ministarstva ostvare sporazum sa osiguravajućim društvima i da i pravno bude regulisano njihovo nesmetano funkcionisanje." - rekao je Akoš Ujhelji, republički poslanik (SVM).

 

Szerző (Forrás)
Pannon RTV
Ostale vesti