Skip to main content

Opštinski odbor Bečej

Predsednik: Dr. Molnár Viktor

Mesni odbor Bačko Gradište
Predsednik: mgr. Fehér László

Mesni odbor Bačko Petrovo Selo
Predsednik: Györe Decsov Emese

Mesni odbor az Bečej
Predsednik: Kiss Igor

a bácsföldvári helyi szervezet
Predsednik:
mgr.Fehér László
a péterrévei helyi szervezet
Predsednik:
Györe Decsov Emese
az óbecsei helyi szervezet
Predsednik:
Kiss Igor