Ugrás a tartalomra
2023.01.23 - 08:55

A közművek fejlesztésén a hangsúly

Új piac épül Padén, játszóterek készülnek, javítják az utakat – A tervezett költségvetés megvalósult Csókán
A közművek fejlesztésén a hangsúly

A csókai önkormányzat tavalyi beruházásairól és idei terveiről a községi képviselő-testület elnöke, Oláj Tibor számolt be lapunknak.

– Az elmúlt időszakban a válsághelyzetek kihatással voltak országos és községi szinten is a bevételek alakulására, különösen pedig a kiadásokra, amelyek nagymértékben megnövekedtek az elszabaduló energiaárak miatt. A községi költségvetés közvetlen bevételei szerencsére 97,8 százalékban megvalósultak, 472 millió dinár folyt be a község kasszájába. A kiadások kapcsán a költségvetést júniusban módosítottuk, a beruházások terhére átcsoportosítottunk eszközöket, hogy fedezni tudjuk a kiadásokat, de a beruházások nem maradtak el. Kiemelném a hódegyházi Iskola utca kiszélesítését és felújítását 12,9 millió dinár értékben, a csókai Vinogradar utca aszfaltozása 15 millió dinár volt, ezek tartományi támogatással valósultak meg – mondta a képviselő-testület elnöke, és hozzátette, hogy Csókán tavaly indult az energiahatékonyságot célzó pályázat családi házak és lakások tulajdonosai számára, ennek keretében 2 millió dinár községi és 2 millió dinár köztársasági támogatást folyósítottak a nyertes pályázóknak ajtó- és ablakcserére, hőszigetelésre. A kiírt pályázatra több mint húszan jelentkeztek.

– A Csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola fenntartása és működtetése évről évre nagyobb gond, folyamatosan csökken a tanulók száma, ezért az önkormányzat olyan döntést hozott, hogy támogatja az első osztályba iratkozó diákok beutazását Csókára ötven kilométeres körzetből. Ezt a jövőben is szeretnénk támogatni a községi költségvetésből. Az egyetemistákkal decemberben írtuk alá a szerződést, 66 egyetemi hallgatóval, akiket havi 5000 dinárral támogatunk októbertől 2023 szeptemberéig. A hiányszakmákat tanulók számára 10 000 dináros támogatást folyósít a község, egyelőre a lehetőséggel egy hallgató élt. Szeretném felhívni az orvostanhallgatók figyelmét erre a támogatási formára, mivel egészségházunkban orvoshiány van.

Oláj Tibor ismertette, hogy a 2023-as költségvetés bruttó keretét 593 millió dinárban határozták meg, ebből a tervezett közvetlen bevétel 484 millió dinár. A különbözet egyéb forrásokból, tartományi, köztársasági és külföldi támogatásokból áll össze.

– A községi büdzsé keretét a költségvetés felhasználóinak pénzügyi terveivel és a várható kiadásokkal összhangban állítottuk össze. A költségvetés nagy részét beruházásokra, azaz infrastrukturális létesítmények tervezésére és kiépítésére, eszközök és berendezések beszerzésére fogjuk felhasználni. Kiemelt beruházás a padéi piactér felújítása, amelynek építése tavaly kezdődött, és hamarosan elkészül. Az új zöldségpiac kiépítésére az idei költségvetésből 43 millió dinárt irányoztunk elő. Nagyobb településeinken játszótereket építünk 15 millió dinárból. Feketetó és Szanád településekre már a szerződéskötés is megtörtént a kivitelezőkkel. Csókán, Padén és Tiszaszentmiklóson is épül játszótér. Tiszaszentmiklóson a Koszovói utca második szakaszának a befejezése az idei költségvetés terhére 8 millió dinárból valósul meg. Prioritásként kezeljük a közvilágítás községi szintű rekonstrukcióját, amely szakaszokban valósul meg. A képviselő-testület szeptemberben megtartott ülésén hozott határozattal megindítottuk a közvilágítás rekonstrukcióját, méghozzá a köz- és a magánszféra közötti, koncessziós elemeket nem tartalmazó, partnerségi eljárás lefolytatásával. A község egész területén energiatakarékos LED-izzókra cseréljük le a nátriumégőket. Ezzel jelentősen csökkenthetjük a közvilágítás kiadásait, és olcsóbb lesz a karbantartás is – ismertette a terveket Oláj Tibor, majd így folytatta:

– Mart aszfalt felhasználásával folytatjuk a rossz állapotban lévő utcák rendezését, hamarosan Egyházaskéren a Makszim Gorkij utcában és Kanizsamonostoron a Felszabadulás utcában. Tavaly is kaptunk 5000 tonna mart aszfaltot, amivel javítani tudtuk a közlekedési feltételeket a kis településeken. Továbbra is támogatjuk a földművesek terménykár elleni biztosítását 30 százalékig és a mezőőrszolgálat legalább 9 havi működését 4,5 millió dináros keretből. A magánvállalkozókat idén is támogatjuk 2 millió dinárral, amit a köztársasági költségvetés megtold még 2 millió dinárral. A közmunkaprogramra 1,5 millió dinárt tervezünk költeni, és a köztársasági foglalkoztatási irodától ugyanennyire számítunk. A csókai helyi közösség alkalmazza a közmunkásokat, akik rendbe teszik a közterületeket, temetőket stb. –  mondta, és hozzátette, hogy a civil egyesületeket, a művelődési és sportszervezeteket továbbra is támogatja az önkormányzat, csakúgy mint a történelmi egyházakat. Számukra 15 millió dinárt irányoztak elő.

– A családokat segítő program folytatódik, de már az új előírásokkal összhangban, a Vöröskereszttel együttműködve valósul meg. Összesen 24 gondozó vesz részt a 3,7 millió dinár pénzügyi kerettel rendelkező programban, akik a község területén minden 65 évnél idősebb rászorulónak segítenek. A népkonyhán 300 adag ingyen egytálétel készül az arra leginkább rászorulóknak, erre a célra költségvetésből 3,95 millió dinárt fordítunk – mondta Oláj Tibor.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, ger