Ugrás a tartalomra
2021.06.07 - 10:48

Minden fontos, ami magyar ügyet szolgál

Korponai Lívia: A határidők pontos betartása a hatékonyság növelésének a záloga
Minden fontos, ami magyar ügyet szolgál

Korponai Lívia 2015 és 2020 között volt a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság segédtitkára. Mintegy öt évig követte és aktívan részt is vett a tartomány egyik nagyobb titkárságának pénzügyi munkájában. Ezután a tartományi képviselőház képviselőjeként tevékenykedett a múlt év végéig, majd ismét pénzügyi segédtitkárrá nevezte ki a tartományi kormány. Líviával korábbi tapasztalatairól, jelenlegi feladatairól, illetve jövőbeli terveiről beszélgettünk.

Segédtitkárként mivel bízzák meg, melyek az aktuális feladatai?

– Munkám során a titkár úrral működöm együtt, valamint az ő helyettesével, altitkárával és természetesen közvetlenül a pénzügyi részleg munkatársaival, illetve a titkárság többi főosztályával is együtt dolgozom. Ha a feladatok természetét veszem figyelembe, talán úgy fogalmazhatnék, hogy az állandó jellegű és a működéshez szükséges pénzügyi, mindennapos, illetve időközönként ismétlődő feladatok tartoznak az egyik csoportba. A teljesség igénye nélkül ide sorolhatók a költségvetéssel kapcsolatos teendők, a pénzügyi terv készítése, módosítása, a negyedévi terv, a különféle időintervallumokra vonatkozó megvalósítások, valamint jóváhagyások és végzések kidolgozása, a vizsgáztatási bizottsági tagok juttatásainak utalása. A másik nagy feladatkör a pályázatok nyertes felhasználóinak történő utalások, melyek a kvartális tervvel összhangban történnek, a pályázók egyéb kötelességeinek és előző évi jelentésük ellenőrzése után.

Az ön számára mi jelenti a legnagyobb kihívást?

– Talán a rövid határidő a leggyakrabban előforduló kihívás, mert a pénzügyben a határidő szigorúan meghatározott dolog, legyen szó akár a kormány, akár a tartományi pénzügy, a könyvvizsgálók vagy bármilyen más intézet által szabott feltételekről, illetve egyéb törvényes kötelezettségről. Itt szeretném megemlíteni a pénzügyi főosztály szakmunkatársainak lelkiismeretes és pontos munkáját, a jó együttműködést, a csapatmunkát. Muszáj megemlítenem azt a tényt is, hogy a büdzsét szigorú szabályok alapján kell megtervezni és megvalósítani, ami néha fejtörést okoz, amikor évközben felbukkanhat nem előrelátható esemény vagy körülmény.

Jelenleg mivel, mely kérdéskörökkel foglalkozik a titkárság?

– Ami a titkárság pályázatait, projektumjait illeti, a kiírás mindig év elején történik. Ez azt jelenti, hogy így nyárelőre már a szerződések aláírása is lebonyolításra kerül, illetve ahol lehetőség van rá, már a pénz is az oktatási intézmények, a községek és a civil szervezetek számláin van. Támogatásainkat két fő szegmensre osztjuk, a kisebbségügyi és az oktatási témára. Az elsőhöz soroljuk a nemzeti tanácsok működési és fejlesztési költségeinek fedezését, valamint az etnikai közösségek, a hivatalos nyelv- és íráshasználat és a nemzetek közötti tolerancia fenntartásának, gondozásának támogatását. Az oktatás magában foglalja az általános és középiskolai szintet, itt elsőként a középiskolások utaztatásának támogatását emelném ki, az általános- és a középiskolák különféle programjainak és projektumainak pénzelését, az iskolák és a diákkollégiumok felszerelését, valamint a kétnyelvű oktatással foglalkozó iskolák finanszírozását, és egy igen sikeres, oktatási intézetek épületeinek tatarozására, javítására vonatkozó pénzbeli támogatásvonalat, amely sokéves szünet után 2017-ben újjászületett. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a köztársasági szintről történő átutalások az gyermekintézmények, az általános- és középiskolák, valamint a diákkollégiumok irányába is a mi titkárságunkon keresztül valósulnak meg, a tanügyi alkalmazottak bérének, valamint a volt tanügyi alkalmazottak végkielégítésének a formájában.

Melyek azok a programok és fejlesztések, amelyek megvalósulása feltétlenül szükséges a vajdasági magyarság szempontjából?

– A titkárságunk által pénzelt fejlesztések igen nagy summát igényelnek, amikor a vajdasági magyarság érdekei szempontjából közelítjük meg a számokat. Az elmúlt hat év mutatója igen kedvező. Ha belegondolok, melyek a fontos projektumok magyar szempontból, bizony nehéz feladat eldönteni, mivel úgy vélem, hogy minden fontos, ami magyar ügyet szolgál és aminek a segítségével az együttélés színvonala javul. Méghozzá amiatt, mert közösségben élünk és amikor valakinek segítünk, jót teszünk, azzal a családjának, és tágabb környezetének is szolgálunk.

És végezetül önnek, tisztségviselőként mi fontos, mit szeretne feltétlenül elérni?

– A hatékony munkát és az érezhető, látható eredményeket nevezem sikernek. Ezt személyesen is igyekszem elérni. Mivel pénzügyről beszélünk, úgy is fogalmazhatnék, célom az adott keretből jól gazdálkodni. Felelősségteljesen végezni a titkárság pénzügyi dolgait, hogy ezáltal is biztosítva legyen az eredményesség.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, Ádám Jennifer
Többi hír
2021.06.19 - 21:01
A Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezete megalakulásának 23.
Velünk együtt hozzák meg a ránk vonatkozó döntéseket
2021.06.19 - 20:50
A magyarországi Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban elvégzett felmérésében a legmagasabb presztízsű foglalkozások
Nyilas Mihály: Megmaradásunk egyik alappillére a magyar jogászok jelenléte a köz- és a magánszférában
2021.06.19 - 10:09
Egy évvel ezelőtt helyezték le a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézmény alapköveit.
Szabadkán szeptember elsejétől fogadja a kicsinyeket a Vackor iskoláskor előtti intézmény
2021.06.18 - 08:17
Elfogadta a vajdasági költségvetés módosítási javaslatát csütörtöki ülésén Újvidéken a tartományi képviselőház, ennek
Tovább épülhet a kamenicai kórházkomplexum, és folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket – Ülésezett a vajdasági parlament