Ugrás a tartalomra
2020.03.05 - 10:36

Tevékenyen a lakosság érdekében

A csókai községi képviselő-testület elnöke megköszönte a képviselők négyévi munkáját

A csókai községi képviselő-testület pénteki, harminchetedik ülése volt az utolsó ebben a személyi összetételben a közelgő önkormányzati, tartományi és köztársasági parlamenti választás előtt.

A testület elnöke, Oláj Tibor éppen ezért megköszönte a képviselők négyévi aktív munkáját.
– Tudásunk legjavát adva próbáltuk képviselni községünk és a polgárok érdekeit, azokét a polgárokét, akiknek bizalmából kerültünk ebbe a testületbe. Remélem, hogy hozzá tudtunk járulni Csóka község fejlődéséhez az infrastruktúra, a kommunális tevékenységek, a szociális ügyek és a kultúra területén, amire a jövőben építkezni lehet, erősödhet a gazdaság is! Köszönöm a közös munkálkodást a képviselő-testület minden tagjának. Köszönet a testület titkárának a kollegiális hozzáállásért és odaadó munkájáért, valamint köszönetemet fejezem ki a szakszolgálatnak is a támogató munkáért. Köszönet illeti a polgármester asszonyt, a polgármester-helyettest és a községi tanács tagjait a korrekt együttműködésért, és nem utolsósorban köszönöm községünk polgárainak a türelmét, hogy úgymond el tudták viselni ezt a testületet és annak elnökét az eltelt négy évben – fogalmazott Oláj Tibor, aki elmondta, az utolsó testületi ülésen is fontos döntések születtek, köztük az is, hogy az egészségügyi biztosítási törvény rendelkezései értelmében az illetékes bíróságon Csóka községről átruházták az egészségház alapítói jogait Vajdaság Autonóm Tartományra.

– Ez az eljárás minden egyes egészségházra vonatkozóan érvényesül itt, a Vajdaságban és egész Szerbia területén is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jövőben a tartomány fogja kinevezni az egészségház igazgatóját, az igazgatóbizottság, illetve a felügyelőbizottság tagjait, figyelemmel kíséri és felügyeli annak tevékenységét és működését és így tovább. Meghoztuk Csóka községre vonatkozóan az építési telkek rendezéséről szóló 2020-as évi programot. Ez egy stratégiai jelentőségű dokumentum, amely tartalmazza a megvalósuló legjelentősebb infrastrukturális és közberuházásokat. Prioritást képeznek a meglévő infrastruktúrának a karbantartását szolgáló munkálatok, mégpedig községi utakra és utcai útfelületekre, vízvezeték-hálózatra, közvilágításra, esővízárkokra és zöldfelületekre vonatkozóan. A következő fontos beruházási területet a tervek kidolgozását és elkészítését célzó beruházások képezik. Így terveket készíttetünk a csókai régi malom épületének rekonstrukciójára, a padéi általános iskola és a szanádi helyi közösség épületének felújítására. A legfontosabb beruházások azok, amelyek az építést és felújítást szolgálják. Itt említem a csókai vízvezeték-hálózat felújításának utolsó két szakaszát, közkutak kiépítését községünk minden településén, azzal, hogy Padén már létezik egy, amely jó minőségű ivóvizet biztosít. Ezt a folyamatot idén kívánjuk elindítani, és a következő néhány évben be is fejezni. Hamarosan elkezdődnek a kivitelezési munkálatok a Tiszaszentmiklós és Hódegyháza közötti útszakasz felújításán és kiszélesítésén, ugyanakkor utcai útfelületek felújítását is tervezzük Hódegyházán, Tiszaszentmiklóson és Szanádon is. A csókai katolikus templom körül javában épül az új kerítés, ugyanúgy a tiszaszentmiklósi pravoszláv templom szigetelésének munkálatai is folyamatban vannak. Megújul a tiszaszentmiklósi ifjúsági otthon tetőszerkezete, és esővíz-elvezető csatornák kiépítését tervezzük Szanádon. Gázvezeték kiépítésére vonatkozó stratégiai programot fogadtunk el, amely előirányozza a hálózat kialakítását községünk minden településén. Jelenleg csak Csókán létezik a gázvezeték. Ennek a nagyberuházásnak három résztvevője lesz: az újvidéki Srbijagas Közvállalat mint beruházó, a szintén újvidéki székhelyű Promont csoport mint stratégiai partner és természetesen Csóka község, amelynek területén a beruházás – reményeink szerint uniós támogatással – megvalósul – foglalta össze Oláj Tibor a testület legfontosabb döntéseit.

 

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, ger
Többi hír
2020.09.26 - 12:34
Magyarkanizsa helyi közösségeinek tanácstagjait választják meg vasárnap, szeptember 27-én.
Beszélgetés Fejsztámer Róberttel a Magyarkanizsa községbeli helyi közösségi választásról
2020.09.26 - 11:19
A képviselő-testület augusztus 22-ei ülésén megválasztották a testület új elnökét, Jelena Marinković, a Szerb Haladó
Az újvidéki döntéshozatalban ketten képviselik a magyarságot: Kiss Gyula és Ladisity Melinda