Ugrás a tartalomra

Az oktatási intézmények igényeihez alkalmazkodva

Szakállas Zsolt: Húszmillió dinárral támogatjuk az iskolák videó felügyeleti rendszerének beszerzését
Az oktatási intézmények igényeihez alkalmazkodva

A tartományi kormány az Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságon keresztül minden évben jelentős összegekkel támogatja a vajdasági oktatási intézményeket. A témával kapcsolatban Szakállas Zsolt tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárt kérdeztük.

Milyen beruházások várhatóak az új tanévben?

– A tartományban folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy mi mindenre van szükségük az oktatási intézményeknek. A titkárságok a tartományi költségvetés alapján minden évben meghirdetik a pályázatokat. Az idén is több sikeres projektumot valósítottunk meg, megközelítőleg 1,7 milliárd dinárt hagytunk jóvá az oktatási intézmények korszerűsítésére. Titkárságunk 2023-ban, pályázatok útján 655 millió dinárt fordított erre a célra. 580 millió dinárt különítettünk el az iskolák felújítására, átalakítására és állagmegőrzésére, valamint beruházásos és folyó karbantartására – ezen belül még 220 milliót a szélsőséges időjárás okozta elemi csapás következtében keletkezett károkra. Ebből az összegből mintegy 198 millió dinár jutott azoknak az oktatási intézményeknek, amelyekben magyar nyelvű oktatás is folyik. A pénzeszközöket a vizesblokkok, homlokzatok, tetőszerkezetek felújítására, valamint a nyílászárók cseréjére használják majd fel. Emellett 45 millió dinárt különítettünk el az iskolai felszerelés beszerzésére, 30 milliót az alapfokú, 15 milliót pedig a középfokú oktatás szintjén. Harmincnégy magyar tannyelvű iskola részesült ebben a támogatásban, több mint 16 millió dinár értékben. A pénzeszközöket főként az iskolai bútorzat, az oktatási eszközök (mint pl. a biológia, a zene, a testnevelés, a kémia szaktantermek felszerelése), a számítástechnikai és a konyhai eszközök, a szakközépiskolák kabinetjei felszerelésére és a térfigyelő kamerák beszerzésére fordították. Ezenkívül 30 millió dinár értékben lehetett pályázni műszaki-, illetve tervdokumentáció elkészítésére. Itt kiemelném a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolát, amely 4 millió dinár támogatásban részesült – emelte ki a tartományi oktatási titkár.

A többi titkárság is támogatja az oktatási intézmények karbantartását?

– Természetesen! A Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság ebben az évben több mint 445 millió dinárt hagyott jóvá a munkálatokra, ebből az óbecsei Testvériség Általános és Középiskolának 157 millió jutott.

A Nagyberuházási Igazgatóság is külön figyelmet fordít az oktatási intézmények felújításának és kiépítésének a támogatására. Pályázatok útján, valamint a folyó költségvetési tartalékból az idén mintegy 2,15 milliárd dinárt fordítottak erre a célra, amiből 150 millió jutott a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola rekonstrukciójának első fázisára. 2024-ben még 150 milliót különítenek majd el a munkálatok befejezésére ebben az iskolában.

Az oktatási intézményeink épületeibe történő állandó jellegű beruházások kapcsán elmondhatjuk, hogy nagyszámú iskola jut támogatáshoz. Minden alkalommal figyelembe vesszük, hogy mennyire sürgős a munkálatok elvégzése. Kiemelt fontosságot élveznek a vizesblokkok helyreállítására, a tetőszerkezet javítására és az épület villamossági hálózatának felújítására vonatkozó munkálatok. Az igények természetesen sokkal nagyobbak, és minden pályázatra többszörös a túljelentkezés. Örülünk, hogy évről évre több pénzeszközzel rendelkezünk, amellyel folytatni tudjuk a beruházásokat. Az oktatási intézmények karbantartását folytonosan kell végezni, sok iskolát támogattunk már, de még sok olyan van, amelyet fel kell újítani.

2023-ban eddig 11 pályázatot tettünk közzé az oktatás terén. Az év végéig még egy pályázatra jelentkezhetnek majd az általános- és középiskolák. A tartományi költségvetés módosítását követően 20 millió dinárt hagytunk jóvá a videó felügyeleti rendszer beszerzésére, mivel gyermekeink biztonsága kiemelt fontosságú – hangsúlyozta Szakállas Zsolt.

Mennyire sikerült szeptember elsejéig befejezni a viharkárok okozta helyreállítási és a tervezett renoválási munkálatokat?

– A Tartományi Kormány a folyó költségvetési tartalékeszközökből, a városok és községek a saját forrásaikból, titkárságunk pedig augusztusban a folyamatban lévő pályázat kiegészítésével és a szükséges dokumentáció leegyszerűsítésével igyekezett biztosítani a pénzeszközöket. Ennek köszönhetően mintegy 220 millió dinárt különítettünk el az oktatási intézményeken keletkezett károk elhárítására. Ezt a jelentős összeget az iskolák felújítására, átalakítására és állagmegőrzésére, valamint beruházásos és folyó karbantartására szóló pályázat keretein belül sikerült biztosítani.

A munkálatok végzése folyamatban van, az iskolák többsége már beszerezte az árajánlatokat, kiválasztotta a legkedvezőbb ajánlatot beküldő kivitelezőt, és reményeink szerint szeptember közepéig, de legkésőbb a hónap végéig befejeződnek a felújítási tevékenységek. A kisebb előkészületet és rövidebb munkafolyamatot igénylő beruházások már elkészültek. Fontos kiemelni, hogy az említett tevékenységek szeptember elejére történő eltolódása egyik vajdasági iskolában sem okoz gondot, tehát minden oktatási intézményben szeptember 1-jén kezdődött a tanítás.

Az igénylők legnagyobb része támogatásban részesült, a pályázatunkon minden olyan iskola nyert, amely hivatalos jegyzőkönyvvel alá tudta támasztani a vihar által keletkezett kárt, és természetesen, aki más forrásból nem kapott támogatást. Főként a tetőszerkezetek és a nyílászárók sürgős helyreállítására, valamint a létesítmények állapotának mielőbbi visszaállítására volt szükség.

Hány diák kezdte meg a tanévet a vajdasági általános iskolákban és középiskolákban? Sikerült-e megnyitni a tavalyihoz hasonló számú osztályt?

– A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján országunkban valamivel kevesebb, mint 780 ezer általános iskolás és középiskolás diák tért vissza az iskolapadokba. Az első osztályba indulók száma 63 ezer, közülük 1299 kisdiák kezdte meg iskolai tanulmányait magyar tagozaton. A magyar nyelven tanuló általános iskolások összlétszáma  Vajdaság területén 10 400. Tartományunkban folyamatban van a hivatalos iratkozási adatok begyűjtése. Titkárságunk minden évben egy tájékoztató keretében foglalja össze ezeket az adatokat, amelyek az év végéig elkészülnek. Az idei évre vonatkozóan, egyelőre csak részleges információkat közölhetünk, viszont kijelenthetjük, hogy a tanulók létszámát tekintve növekvő tendenciát figyelhetünk meg. Az előző tanévben az állami általános iskolák magyar tannyelvű tagozatainak első osztályába összesen 1254 diák iratkozott be. Ha összehasonlítjuk az idei tanévvel, 45-tel több elsősünk van. Hasonlóképpen biztatóak az adatok a középiskolai tanulmányaikat magyar nyelven megkezdő diákokat illetően is, ugyanis a 2022/2023-as tanévben 1089 volt az elsősök száma, az idén pedig 1194.

Titkárságunk számos módon igyekszik megőrizni a magyar tannyelvű tagozatok fennmaradását. Törekvéseink legfőképpen a kis létszámú tagozatok megnyitásának jóváhagyásában nyilvánulnak meg. Az idei iskolaévben 58 olyan elsős általános iskolai magyar tannyelvű tagozatot, valamint 35 olyan elsős középiskolai magyar tannyelvű tagozatot sikerült megnyitnunk, ahová 15-nél kevesebb tanuló jár. Emellett Vajdaságban 20 elsős és egy középiskolai magyar tannyelvű tagozat működését hagytunk jóvá, ahová 5-nél kevesebb tanuló iratkozott be.

Orosz nemzetiségűek is vannak, ők milyen nyelven tanulnak?

– Az orosz nemzetiségű gyermekek szerb nyelven tanulnak, és leginkább Újvidék város területén tartózkodnak családjaikkal. Az iskolaigazgatóság adatai azt mutatják, hogy városunkban 72 orosz nemzetiségű diák iratkozott be középiskolába az első osztályba, olyan hivatalos adattal pedig még nem rendelkeznek, amely kimutatja az elsősök számát az általános iskolákban. Egyelőre nincs tervben orosz tannyelvű tagozatok megnyitása.

Mi fogja jellemezni ezt a tanévet a vajdasági iskolákban?

– Az idén elsőbbséget élvez a diákok biztonsága. A tanév az Oktatási Minisztérium által kiadott iránymutatások alapján, az első héten az iskolai aktivitások műhelymunkák formájában történő megszervezésével vette kezdetét. Olyan témákkal foglalkoztak, mint a tolerancia, az együttműködés, az emberi kapcsolatok, a környezetvédelem, a művészeti ágazatok stb. Az illetékes intézmények folyamatosan elemzik a helyzetet, a tanulók és a tanügyi dolgozók biztonságának minél magasabb szintre emelése érdekében tevékenykednek – hangsúlyozta Szakállas Zsolt.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, Kasza Jennifer
Többi hír
Együttműködő nemzet – A határon túli magyarság helyzete és jövője címmel tartottak Szabadkán, a Városháza dísztermébe
Közép–Európában egyedülálló a magyar nemzetpolitika