You are here

Tavaly közel száz hektáron találtak illegálisan bevetett földeket Szabadkán

Tavaly januárban lépett életbe az új mezőgazdasági törvény, amely alapján az önkormányzatoknak joga van a törvényellenesen bevetett állami földekről betakarítani a terményt.

Szabadka városa 2016 júniusában hozott egy képviselő-testületi döntést, melynek keretében kinevezett egy öttagú bizottságot, amely az ilyen ügyekkel foglalkozik, és már tavaly nyáron megkezdték a helyzet felmérését és rendezését.

Osztrogonác Simon, a város mezőgazdasággal megbízott tanácsosa lapunknak elmondta, tavaly nyáron a munkát azzal kezdték, hogy a mezőőröknek elküldték azoknak a parcelláknak a listáját, amelyek nem kerültek bérbeadásra, és ebből kifolyólag bevetetlenül kellene, hogy álljanak.

A mezőőrök a terepen felmérték a helyzetet, és jegyzőkönyvet készítettek arról, hogy a listáról melyek azok a parcellák, amelyeket bevetettek, és melyek állnak üresen. Ennek alapján a bizottság körbejárta a parcellákat, és megállapította, hogy nagyjából negyven hektár állami föld van bevetve törvényellenesen búzával, negyven hektáron van napraforgó és közel húsz hektárt vetettek be kukoricával.

– A következő lépésben közbeszerzési pályázat útján kiválasztottunk egy vállalatot, amelyik a betakarítást végezte ezeken a földterületeken. Csakhogy egy kicsit kifutottunk az időből, így mire odakerültünk, hogy megkezdjük a betakarítást, a negyven hektárnyi búzát még azelőtt learatták, hogy kiértünk volna a helyszínre. Viszont egy személyt, pontosabban egy termelőt sikerült rajtakapnunk Nagyfényen, aki ellen már folyik a bírósági eljárás.

A napraforgó és a kukorica betakarításához már komolyabban álltunk hozzá, és a mezőőrök segítségével állandó felügyelet alatt tartottuk a kérdéses parcellákat, így az összes földterületet, mely törvényellenesen volt bevetve napraforgóval és kukoricával, sikerült a városnak betakarítania.

A terményt a törvénnyel összhangban értékesítettük, és ahogy az állami földek bérbeadásánál, úgy ebben az esetben is az ebből származó összeg negyven százaléka a városi költségvetésbe folyt be, ami valamivel több mint kétmillió dinárt tett ki, az összeg hatvan százaléka pedig a tartományt és a köztársaságot illette meg – tudtuk meg a tanácsostól.

Szinte minden kataszteri községben találtak olyan földterületeket, melyek törvényellenesen voltak bevetve, de a főbb területeket Palics, Békova, Bajmok, Nagyfény alkotta, ahol a városnak sikerült időben elvégeznie a betakarítást, és mint Osztrogonác Simon megjegyezte, egy termelő sem tett panaszt, feljelentést, hogy a város learatta az általa megtermelt napraforgót, kukoricát, azaz mindannyian tisztában voltak vele, hogy amit tettek, az törvényellenes volt, mint ahogy azzal is, hogy ha kiderül, hogy ők vetettek ezeken a földeken, az szankciókat is maga után vont volna.

– A környező települések közül tavaly egyedül Szabadkán végeztük el ezt a munkát, azonban vannak olyan környékbeli városok, ahol sokkal nagyobb földterületek, több száz, több ezer hektárok vannak illegálisan bevetve, de ott nem tettek lépéseket, hogy ezeket a törvényellenes vetéseket learassák.

Úgy tudom, az idén Zomborban és Topolyán már nekiláttak a munkának, mi pedig csak folytattuk a tavaly megkezdett munkát, s ismét leellenőriztük, hogy hol van törvényellenesen bevett föld Szabadka területén.

A csőszök körbejárták az összes parcellát, amelynek elméletileg parlagon kellene hevernie, és egyetlen kisebb, mindössze fél hektáros parcellát találtak búzával bevetve, mi pedig úgy mértük fel, hogy ennek a kis területnek a betakarítása miatt nem érdemes megindítani az egész procedúrát, mert többe kerülne, mint amennyit a betakarított termény érne, s nagyon kis terület van napraforgóval és kukoricával is bevetve.

Azt kell mondanom, annak, hogy a tavalyi évben a város takarította be az illegálisan vetett terményt, már az idén megvan a hatása, hiszen az előző évekhez képest alig tíz százalékot tesz ki az a terület, ahol törvényellenes vetésre bukkantunk, vagyis nagy visszatartó ereje volt ennek az intézkedésnek, és pozitív példaként állunk más városok előtt, amelyekre még vár ez a munka.

A tanácsos még hozzátette, az öttagú bizottság a napokban még egyszer átnézi a mezőőrök által készített jegyzőkönyvet, s amennyiben a napraforgóval vagy kukoricával bevetett területek olyan nagyságúak, amellyel érdemes foglalkozni, akkor nekilátnak a munkának, de ha a búzához hasonlóan elenyésző területen kellene végezni a betakarítást, akkor nem lesz kifizetődő egy akkora apparátust megmozgatni, mint tavaly, amikor az aratással megbízott cég dolgozói kivonultak a munkagépekkel, és a felügyelőség, a bizottság, a rendőrség és a kommunális rendőrség jelenlétében megkezdték a betakarítást.

Szerző: 
Magyar Szó, Magyar Lívia