You are here

Pásztor István közleménye
 
Köszönöm minden vajdasági magyar szavazópolgárnak, nemzettársamnak, aki a Magyar Összefogás listájára szavazott, megerősítve ezzel az eddig elvégzett munkát, amit Hajnal Jenő vezetésével a Magyar Összefogás listáján bejutott képviselők tovább fognak vinni. Olyan erőt, pozitív energiát, nyitottságot, támogatást jelentenek a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogásra leadott szavazatok, amit munkával, a közösség terveinek, elképzeléseinek a valóra váltásával fogunk visszaigazolni. A problémákat nem kívánjuk az asztal alá söpörni, de nem vagyunk hajlandóak világvége hangulatban élni, mert élünk. Mert él nemzet e hazán. Köszönjük ezt az érzést!
 
Ugyanakkor szeretném világossá tenni, hogy az új összetételű, a Magyar Összefogás által vezetett Magyar Nemzeti Tanács minden vajdasági magyar ember érdekét kívánja képviselni, a teljes közösség érdekeit érvényesíteni, tehát azokét is, akik szavazatukkal a mozgalmas listát erősítették. Az ő szavazataik sem fognak kárba veszni, mert mi nemzetben gondolkodunk és nem ellenségeket látunk. Az ő szavazataik is fontosak, a mi számunkra azért, mert hozzájárultak ahhoz, hogy teljes képet kapjunk arról, mit akar a vajdasági magyar közösség elsöprő többsége.
 
A népakarat mindenkit kötelez. Én a magam részéről, az elsöprő többség támogatásával a hátam mögött, ami nemet mondott a gyűlöletre, megbélyegzésre, karaktergyilkosságokra, a tegnap esti sajtótájékoztatómon kinyújtottam a kezem a Magyar Mozgalom irányába, világossá téve, hogy új lapot kezdhetünk, tiszta lappal indulhatunk, mert a nemzet ügyei mindennél fontosabbak. Zsoldos Ferenc, sajtótájékoztatómra reagálva kijelentette, hogy az eddigi úton haladnak tovább. Én ezt tudomásul veszem, mi ezt tudomásul vesszük, több energiát erre nem fogunk fecsérelni. A polgárok elmondták róluk a véleményüket a szavazófülke magányában, ha ők ezt nem hallották meg, mi nem fogunk hallókészüléket a kezükbe adni. A továbbiakban velük nem, csak a vajdasági magyar szavazókkal kívánunk párbeszédben lenni.
 
Pásztor István