You are here

A hétvégén az 1956-os eseményekre emlékeztek Zentán. A Városháza oszlopcsarnokában dr. Rajki Márton emléktáblájánál hajtottak fejet vasárnap a város elöljárói, a pártok képviselői és Gombár Szeréna konzul. A koszorúzást követően a Művelődési Házban Krnács Erika előadóművész, Zsoldos Ervin verséneklő, valamint Verebes Judit és Lőrinc Tímea színművészek adtak ünnepi műsort.

Az 1956-os szabadságharcra emlékezve Zenta város önkormányzata és a Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ közös megemlékezést tartott. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc alkalmából a Városháza oszlopcsarnokában dr. Rajki Márton emléktáblájánál helyezték el a kegyelet koszorúit. Az emléktábla mellett látható az a vérrel írt levél, mely Zenta egyetlen történelmi ereklyéje az 56-os forradalomból.

A koszorúzáson Pataki Tibor történelemtanár mondott beszédet.

– Nincs hatalmasabb erő az egész univerzumban, mint a szabadság utáni vágy. Ezt az erőt sem kormányok, sem zsarnokok, de hadseregek sem győzhetik le. 1956-ban farkasszemet nézett egymással az emberben rejlő óriás, és az óriásban megbúvó embertelenség, az erkölcs és az erkölcstelenség. A magyarság Dávidként nézett farkasszemet a szovjet birodalommal – fogalmazott Pataki Tibor, a történelmi esemény jelentőségét méltatva.

A beszédet követően az egybegyűltek elhelyezték koszorúikat dr. Rajki Márton emléktáblájánál. Gombár Szeréna Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa nevében, a Magyar Nemzeti Tanács nevében Perpauer Attila, Zenta város önkormányzata nevében Ceglédi Rudolf, Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete nevében Burány Hajnalka és Varga Viktor, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségét képviselve Gordán József és Berze József, a Magyar Mozgalom nevében Zsoldos Ferenc és Sándor József, a Magyar Polgári Szövetség nevében pedig Rácz Szabó László és Miklós Éva helyezte el a kegyelet virágait.

Az 1956 emlékezetére rendezett ünnepi műsor az Egy nép kiáltott címet viselte. A bevezetőben Ceglédi Rudolf polgármester mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte, hogy 1956 hősei, a pesti srácok, az ifjak és idősek megismerték az összefogás erejét, s nem akartak mást csak egy független szabad, magyar hazát. Az az érzés, hogy együtt van a nemzet, együtt van az ország, mindennél erősebb volt. Mindenki felszabadult, mert végre hangosan és nyilvánosan kimondhatták az igazságot.

A verses, zenés est közreműködői, Krnács Erika előadóművész, Zsoldos Ervin verséneklő, valamint Verebes Judit és Lőrinc Tímea színművészek megszólaltatták többek között Márai Sándor, Szőcs Géza, Nagy István, Pilinszky János, Szabó Lőrinc, Petőfi Sándor beszámolóit és versbe szedett gondolatait.

Szerző: 
Vajdaság Ma, Rúzsa Mária