You are here

A leköszönő tanácselnök az eddig elért eredményekről, az új tanácselnök a tervekről beszélt

A múlt év végén Kishegyesen helyi közösségi választásokat tartottak. Azóta felállt az új tanács és új tanácselnök került Mohácsi Zoltán leköszönő tanácselnök helyére. A választásokon nagyon egységes eredmény született – mondta el lapunknak Mohácsi Zoltán.

– Az egyik legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy az elmúlt időszakban nem a széthúzás jellemezte Kishegyes életét, hanem az összefogás. Ezt a választások is bebizonyították, hisz decemberben a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott polgári csoportosulás több szavazatot kapott, mint 2013-ban, noha akkor is mind a 15 tanácstag ebből a csoportból került ki. Az új tanács felállt, s leköszönő tanácselnökként elmondanám, hogy a választásokon nem indultam, átadtam a lehetőséget új embereknek, új ötleteknek. Továbbra is azon fogok dolgozni a községi tanács helyi közösségekkel megbízott tagjaként, hogy segítsem a helyi közösség munkáját – nyilatkozta a leköszönő tanácselnök.

Az elmúlt időszak eredményei közül kiemelte, hogy a helyi közösség kezdeményezésére kezdődött meg Kishegyes központjában a színház előtti tér rendezése. Az első fázisa már elkészült, és a szövetkezeti otthon bizonyos részeit is sikerült belakni. Mohácsi azt is megemlítette, hogy az elmúlt időszakban jelentős változásokra került sor a helyi közösség életében.

– A helyi közösség által alapított Kis Komunál Kft. megszűnt létezni és beolvadt a községi közvállalatba. Ez új helyzet volt, amelyet meg kellett tanulnunk kezelni. El kell mondani, hogy továbbra is nagyon jó az együttműködés a községi közvállalattal, napi szintű a koordináció – hangoztatta az leköszönő tanácselnök. Végezetül megköszönte a lehetőséget, hogy tanácselnök lehetett. Rengeteget tanultam az idősebbektől, és sok tapasztalatot szereztem, amit remekül tudok kamatoztatni az előttem álló feladatok megoldásában – fogalmazott.

A helyi közösség tanácsának élére dr. Deák Tibor került. Ő az előző összetételű tanács által megkezdett projektumokat szeretné folytatni, természetesen új ötletek megvalósítása is céljuk.

– A régi tanácstagoktól elvárjuk, hogy tapasztalataikat átvigyék az új tanácstagokra is, az új tanácstagoktól pedig új ötleteket és új munkaelánt várunk. Megköszönöm az előző tanács munkáját, mert úgy gondolom, sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött. Nagy összhangban dolgoztak, és sikereket értek el – nyilatkozta az új tanácselnök. Az előttük álló feladatok kapcsán elmondta, hogy a szövetkezeti otthon a legnagyobb kihívás számukra.

– Az új tanács legnagyobb feladata az egykori szövetkezeti otthon felújítása és belakása lesz. A régi tanácsnak sikerült bizonyos összegeket nyerni pályázat útján ennek a tervrajzára, de még vannak hiányosságok. A jövőben szeretnénk a könyvtárat méltó körülmények közé átköltöztetni a szövetkezeti otthonba, valamint civil szervezeteknek és a művelődési egyesületnek szeretnénk itt helyet biztosítani – fogalmazott Deák, majd arról is szólt, hogy a kisebb feladatokról sem feledkeznek meg.

- Szeretnénk rendszeresen és méltón megemlékezni a falunapról, valamint nemzeti ünnepeinkről. Az utóbbi időben az Anna-napok jelentősége megnőtt, ezért ezt a rendezvényt is szeretnénk fejleszteni a jövőben – mondta el az új tanácselnök.

Szerző: 
Magyar Szó, L.J.