You are here

A Zombor melletti Regőcén templomszentelést tartottak a helyi Urunk mennybemenetele római katolikus templomban. A templom belső felújítási munkálatai augusztus végén fejeződtek be.

A 200 éves templom tovább szépül, a külföldre távozott hívők és a zombori önkormányzat támogatásának köszönhetően. A következő lépés a tetőszerkezet egy részének felújítása lesz.

A templomszentelés alkalmából megtelt a regőcei római katolikus templom. Az épület fontos a falu és a környező települések magyarsága számára. Drobina Gábor, zombori káplán: „Különösképpen azért érdekes és fontos a regőcei templom, mert sokminden itt történik.

A magyarságnak nincs kultúregyesülete, ezért nagyon kötődnek a templomhoz, és most nagyon örülnek, hogy fel van újítva, hisz most napról-napra, vasárnapról vasárnapra idejárva megcsodálhatják ezt a szépséget.

Pénzes János szabadkai megyéspüspök szentbeszédében a hitből nyert kitartást és a templomnak a hívő ember életében betöltött szerepét méltatta.

A templom belső felújítása elsősorban a Regőcéről elszármazott hívek adományainak köszönhető. A munkálatok felét a bajai Breininger György pénzelte, aki elmondása szerint mindmáig erősen kötődik apja szülőhelyéhez. „Apám családja Regőcéről származik.

A nagypapám fontos ember volt itt a régi időkben, az apám is itt született még, én meg mezőgazdasággal foglalkozok Magyarországon, és a földek itt vannak Regőce mellett. Csak a kerítés választja el őket a katymári oldalon.”

A regőcei templom belső felújítása 2016 májusában kezdődött, és augusztusban fejeződött be. Zombor város is támogatta a munkálatokat. Pribilla Attila, segédpolgármester, Zombor: „Segítettünk abban, hogy a kápolna, a katolikus temető is rendben legyen tartva.

Nagy örömmel tettem, mert látom, hogy mennyire összetartóak itt az emberek. Sokszor látom, hogy nagyobb közösségek nem tudnak úgy összetartani, mint ők. Ápolják anyanyelvüket is. 42 gyermek jelentkezett a magyar nyelv tanulására, közülük több, mint a fele komoly magyar kötődésű.”

Regőcén jelenleg mintegy 120 magyar él. A kétszáz éves templom fennmaradásuk záloga is egyben, de sokat jelent az innen elszármazott és a Vajdaságban élő németségnek is.

A zombori városi önkormányzat támogatja a tetőszerkezet egy részének felújítását, mely része annak a mintegy 2 millió dinárnak, amivel a római katolikus egyház működését segítik a nyugat-bácskai községben.

Szerző: 
Pannon RTV