You are here

A topolyai önkormányzat tanácstagjait bemutató sorozatunkban ezúttal a pénzügyi és költségvetésügyi reszort felelősét mutatjuk be. Domány Dudás Diana okleveles közgazdászt, a jogi egyetem abszolvensét először arra kértük, írja körül, hogy ez a funkció mit takar.

– Ez az a reszort, amely szinte minden területtel kapcsolatban van, folyamatos kapcsolatot kell fenntartani napi szinten, hiszen a területek költségvonzata a pénzügyek függvénye.

Azt gondolom, hogy a költségvetés, főleg a programozott költségvetés összerakása – mint amilyen a Topolyai is – viszonylag kreatív feladat. A napi szintű feladatok, a tételek követése, a lépések tervezése, a kifizetések, ezek sem kevésbe kreatív hozzáállást igényelnek.

Az összehangolás viszont elengedhetetlen, hogy semmi fennakadás ne legyen.

A községi költségvetés meghaladja az egymilliárd dinárt. Első hallásra soknak tűnik, de sok a költségvetési felhasználó is. Hogyan történik az elosztás?

– A tervezett költségvetés 1,3 milliárdot tesz ki. Ez az a keret, amit szét tudunk osztani. Elsődleges szempont, hogy a közvetlen, a közvetett és egyéb felhasználók zavartalan működéséhez biztosítsuk a megfelelő pénzeszközöket. Az iskolák, az egészségház, valamint a szociális tevékenységek intézményeinek bizonyos költségeit is a községi költségvetésből fedezzük. Természetesen ez törvénnyel, szabályzatokkal összhangban történik.

A pályázati pénzeket szigorúan a pályázattal összhangban kell felhasználni, ezek a büdzsében így is szerepelnek. A céleszközök meghatározott programok alapján találják meg a helyüket, pl. környezetvédelmi, mezőgazdasági stb. programok szerint.

Ami ezen felül marad, azzal a résszel tudunk a fejlődésre fókuszálni aszerint, hogy mi a prioritás a topolyai polgárok számára. Így volt ez a színház épületének a felújítására elkülönített eszközzel, valamint a gimnázium tornatermének és a Csáki Lajos Általános Iskola tetőterének a felújítása esetében is.

Szigorú törvények szabályozzák az elosztás kereteit, hol van az önkormányzatnak ebben egy kis mozgástere?

– Adottak a szabályok, a szamárvezető a Költségvetési törvény, amit követni és betartani kell, mégis azt gondolom, hogy a szükség néha rendszert bont. Ilyenkor a költségvetés módosítására van szükség, vagy a költségvetési tartalékot kell felhasználni. Amennyiben valami elháríthatatlan dolgot kellene fedezni, a biztos lábakon álló költségvetés elbírja az ilyen kihívásokat. Az alap, vezérelv mégis az, hogy követjük a programozott költségvetés szabályait, ezzel biztosítva a nagyobb átláthatóságot. A mozgásteret természetesen nagyban befolyásolja a bevételek megvalósítása. Igyekszünk az indirekt felhasználóinkkal is elfogadtatni az új gondolkodásmódot, ezzel pedig, mint a gyakorlat is mutatja, jobb megvalósítást, valamint nagyobb fokú takarékoskodást tudunk elérni.

Melyek a kiemelt területek a költségvetés szempontjából?

– Nem tudnék egyet sem kiemelni, hiszen minden terület fontos, minden intézmény élete létfontosságú, ezek így egyben, összefonódva fontosak és így egyben van értelme az egésznek.

Fontos az együttműködés az élet minden területén. Elsősorban kikkel kell együttműködni, hogy a pénzügyek optimálisan alakuljanak az önkormányzatban?

– A pénzügyek optimális működéséhez mindenkivel együtt kell dolgozni, minden felhasználóval, ugyanakkor a minisztériumokkal, valamint a tartományi titkárságokkal is.

Akikkel napi szintű, vagy szorosabb az együttműködés, azok az intézményeink vezetői, a helyi közösségi vezetők, stb. Ahhoz, hogy a pénzügyek optimálisan alakuljanak, nagyon fontos a bevételi és a kiadási oldal körültekintő tervezése.

Gyakran változnak a törvények, most pl. csökkentik a transzfereszközöket. Mit jelent ez majd a gyakorlatban?

– Ez a mi költségvetésünket 21,5 millió dinárral fogja csökkenteni, vagyis ennyivel kevesebb transzfer eszközzel tudunk tervezni a jövő évben. A csökkenést úgy kell majd lefednünk, hogy a lakosság ne érezze meg.

Mindig vannak újdonságok, hogyan lehet figyelemmel kísérni őket? Vannak-e megfelelő szemináriumok, továbbképzések?

– Igen, ennek a dinamizmusnak az élet minden területén meg kell lennie. A szemináriumok igazából megkönnyítik az újdonságok, friss rendelkezések követését. Ezzel a lehetőséggel mindenkinek élnie kell. A jó pap is holtig tanul, szokás mondani, de ez a pénzügyesekre is érvényes.

Mit jelent az az újdonság, hogy a helyi közösségek pénzügyei is szorosabban kapcsolódnak az önkormányzatéhoz, illetve csupán részei annak?

– Nem hiszem, hogy ez nagy újdonságot jelentene. A helyi közösségek az önkormányzat ernyője alatt működnek, fejlődnek. Ez egy és ugyanaz.

A helyi közösségek szerves részei az önkormányzatnak. Ha látjuk, hogy a helyi hozzájárulás a költségvetés részét képezi, és hogy a helyi közösségek más költségvetési forrásból is részesülnek, akkor már nem tudjuk különválasztani a dolgokat.

A helyi közösségek invesztíciói, projektumai mind az önkormányzati költségvetés részei. Az önkormányzat dolga, hogy a helyi közösségeknek, mint indirekt felhasználóknak a működését kövesse, és biztosítsa az ottani feladatok zavartalan ellátását.

Szerző: 
Magyar Szó, T.P.