You are here

A határon átnyúló együttműködés új lehetőségei a Balkánon címmel tartottak ma nemzetközi tanácskozást a vajdasági képviselőházban. 

A konferencia elsődleges célja a határ menti települések közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok erősítése volt.     

A nemzetközi konferencia az európai területi társulások tapasztalatcseréjéről szólt. Erős Ervin, igazgató, A Balkáni Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (Central European Service for Cross-Border Initiatives Balkans): „A regionális együttműködéseknek, illetve a határon átnyúló együttműködéseknek az egyik alapkövét próbáljuk lefektetni, a jogi hátterét próbáljuk megteremteni Szerbiában.”

Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ elnöke egyebek között a madridi konvenció fontosságát helyezte előtérbe, amelyet Szerbia 36 évvel annak megkötése után, 2016-ban ratifikált. Pásztor István, elnök, tartományi képviselőház: „A mi számunkra ez nem egy elméleti jogi kérdés, hanem egy életszerű kérdés, mert mi a határok mellett élünk. A mi településeinknek nagyon élő kapcsolataik vannak a határ más oldalain levő településekkel. Nemcsak Magyarországra gondolok itt, hanem például Romániára is, ezért nekünk elemi érdekünk az, hogy az önkormányzataink, a településeink egy ismert jogi keretben szabadon tudjanak mozogni és szabadon tudják építeni az együttműködésüket.”

A magyar Igazságügyi Minisztérium támogatásával a CESCI Intézet kutatásokat végzett arra vonatkozóan, hogy Szerbia esetében melyek azok a területek, amelyek elősegíthetik az európai területi társulások minél hatékonyabb megvalósítását. Juhász Hajnalka, kabinetfőnök, Igazságügyi Minisztérium, Magyarország: „A kutatás során, amelyet a CESCI végzett, közel 250 olyan jogszabályt vizsgáltak meg, amely a határ menti együttműködést elősegítheti. Nagyon fontos ez a mai konferencia, hiszen az állampolgárok mindennapjait érintő adminisztratív kihívásokra adhat választ az európai területi társulások megvalósításával.”

A magyar Igazságügyi Minisztérium kabinetfőnöke gyakorlati példaként a mentőautók határon való átjutásának és a diplomák kölcsönös elismertetésének elősegítését emelte ki.

 

Szerző: 
Pannon RTV