You are here

2017 vége az a határidő, amit a VMSZ és az SZHP koalíciós megállapodásban vállalt, hogy addig a vajdasági hatáskörökről szóló törvényt, illetve a tartomány pénzeléséről szóló törvényt a parlament elé terjesztjük – mondta el stábunknak Tusnádfürdőn Pásztor István. 

A VMSZ és a Tartományi Képviselőház elnöke hozzátette, ez a két ügy régóta várat magára rendezés szempontjából.

A pénzelésről szóló törvény 2008. december 31-e óta van késedelemben, ami pedig a hatáskörökről szóló törvényt illeti, egy alkotmánybírósági döntés a Vajdaság hatásköreiről szóló törvényt megnyirbálta, és ezzel az alkotmánybírósági döntéssel kell összhangba hozni azt – hangsúlyozta Pásztor István.

Pásztor István, elnök, Tartományi Képviselőház: „Szerintem ez a két törvény egy csomagot képez, mert először a hatáskörök kérdését kell rendezni, és utána ahhoz hozzárendelni a pénzelést.

Fontos a mi számunkra, hogy lássuk, mivel gazdálkodunk, hogy azok a pénzek, amik a Vajdaságból befizetésre kerülnek a szerb költségvetésbe, azok visszakerüljenek a vajdasági költségvetésbe, és a vajdasági parlament, illetve a kormány rendelkezzen azokkal az összegekkel.”

Szerző: 
Pannon RTV