You are here

Helyben a helyiekért

A választásokat követően, 2018 januárjának első napjaiban alakult meg Topolyán az új összetételű helyi közösség tanácsa és a végrehajtó bizottság. Tomik Nimródot, az akkor megválasztott tanácselnököt júliusban a községi tanács tagjává nevezték ki, helyét akkor a végrehajtó bizottság addigi elnöke, Mirić Námesztovszki Kornélia vette át.

Az önkormányzat lokális szinten megszervezett hatalmi struktúrája rendszeresen kivette részét a rendezvények szervezéséből, a civil szervezetek, oktatási és közintézmények, sportklubok, művelődési egyesületek támogatásából 2018-ban is. Gyermekáldás esetén, illetve haláleset bekövetkeztekor pedig közvetlen módon is segíti a családokat.

Mirić Námesztovszki Kornélia a mögöttünk álló év tevékenységeit összegezve elmondta, hogy a megtartott öt tanácsülésen 37 napirendi pontot vitattak meg. A tanács elfogadta azokat a szabályzatokat, melyek szükségesek a szakszolgálat és a helyi közösség szerveinek működéséhez, feladatainak elvégzéséhez. A pénzügyi tervet és a költségvetést – mely kétszer lett módosítva – szintén a tanács fogadta el. Az állandó és az ideiglenes bizottságok kinevezését is a tanács határozata alapján hajtották végre. A tanácselnök azt is elmondta, hogy a végrehajtó bizottság 10 ülést tartott, ezeken 54 napirendi pontot vitatott meg, közülük 29 esetben a polgárok kérelmét vitatták meg.

A 40 millió dinárt meghaladó éves költségvetésben pénzt irányoztak elő a különféle támogatásokra. Mintegy 130 újszülött családját támogatták. Február 28-ig ez az összeg esetenként 20.000 dinár volt, március 1-jétől 30.000 dinár, mivel a helyi közösség tanácsának határozata alapján növelték az összeget. Az elhunytak családját mintegy száz esetben segítették. Február 28-án a tanács határozata alapján a korábbi 10 ezerről 15 ezerre növelte az ilyen esetekben nyújtott támogatás összegét a helyi közösség.

Mirić Námesztovszki Kornélia azt is elmondta, hogy a helyi közösség tulajdonában lévő közösségi épületek karbantartását is kiemelt feladatként kezelték. Céleszközöket irányoztak elő, melyekből az Új Otthonban a kéményt és a fűtési rendszert újították fel, valamint ajtót cseréltek a mellékhelyiségben. A Vásártéri Otthonban felújították a villanyvezetéket, de elkészült egy terv is, melynek alapján 2019-ben az épület teljes felújítására is sor kerülhet. Hagyományosan jó partnerükkel, a Komgrad közvállalattal együttműködve a város képét virágok kiültetésével igyekeztek szebbé tenni. A város területén 400 köztéri pad és mintegy 200 szemeteskanna található. A padokat újrafestették, és ha szükséges volt, felújították. Az iskolák közelében, a parkokban és a tóparton 30 új szemeteskannát helyeztek el.

A helyi közösség a lehetőségeivel összhangban és arányos mértékben anyagilag támogatja a területén működő civil szervezeteket és sportegyesületeket. A szerb és a magyar művelődési központ 1-1 millió dinárt kapott, rajtuk kívül 39 civil szervezet és 22 sportegyesület részesült támogatásban.

A kommunális infrastruktúra karbantartása és fejlesztése a helyi közösség legfontosabb feladatai közé tartozik. A tanácselnök azt is elmondta, hogy a járdák karbantartására vonatkozó versenypályázatot kiírták, így 2019-ben elkezdődhetnek a munkálatok. A topolyai helyi közösség megközelítőleg 220 utca karbantartásáért felelős.

 

Szerző: 
Magyar Szó, Tóth Péter