You are here

Az önkormányzat segíti az új munkahelyek megnyitását és a szakemberképzést

Az elmúlt években munkalehetőség híján fölgyorsult az elvándorlás Csóka községből is. Csóka településen a lakosság száma alig haladja meg a négyezret, a község lakossága pedig már a tízezret sem éri el.

A községi Nemzeti Foglalkoztatási Alap nyilvántartásában 913 munkanélküli személy szerepel. A főiskolai és egyetemi végzettségű munkakeresők száma 36, a középiskolával rendelkezők közül 362 személy szerepel a munkanélküliek listáján. Az összes többi munkanélküli szakképzetlen, mindössze általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, amivel legfeljebb segédmunkásként tudnának elhelyezkedni, de csak kevés ilyen alkalmazottra van szükségük a vállalatoknak.

Az önkormányzatban foglalkoznak a munkanélküliség problémakörével. Zombori Csaba, a község alpolgármestere a témával kapcsolatban elmondta:

– Tisztában vagyunk a közösségünket sújtó munkanélküliség problémájának a mértékével. Az önkormányzat a hatáskörében próbál segítséget nyújtani az új munkahelyek megnyitását tervező cégeknek, magánvállalkozóknak. Igaz, hogy az ipart illetően nem rendelkezünk nagyobb jogkörrel, befolyással, de a termelővállalatokat segítjük az új munkahelyek megnyitására irányuló törekvéseikben. Az önkormányzatban megalakítottuk a foglalkoztatási tanácsot, amely akciótervet dolgozott ki a helyi foglalkoztatás serkentésére.

A dokumentum tartalmazza az új munkahelyek megnyitásának a hatékonyabb támogatását. Erre a célra a községi költségvetésből 2 millió dinárt fordítunk, amihez köztársasági forrásokból még ugyanennyi pénzt társítunk. Együtt ez már 4 millió dinárt jelent, amivel az új munkahelyek megnyitását segíthetjük elő községünkben.

A foglalkoztatottak számának növelésére irányuló tevékenységek közül ki kell emelni, hogy a Csókán üzemelő régi és új öntöde a duális oktatás keretében (az elmélet mellett vállalatokban gyakorlati képzésre járnak a diákok) egyaránt 15-15 öntő- és formázómester képzését kérte a helybeli szakközépiskolától. A tanulmányaikat befejező fiatalokat biztos munkahely várja a két öntödében – mondta Zombori alpolgármester.

Idén a községben ismét lesz közmunka, amelynek keretében 20 munkanélküli számára nyílik kereseti lehetőség hosszabb-rövidebb időre. A közmunkaprogram finanszírozására a községi büdzséből mintegy 1,3 millió dinárt különítettek el, amihez ugyanennyit ad hozzá az illetékes minisztérium. Összesen több mint 2,5 millió dinárt költhet az önkormányzat a közmunkaprogramban foglalkoztatottak bérezésére.

Az önfoglalkoztatás témaköre is napirenden szerepel. Három vállalkozó jelentkezését várják, akiknek a cégét egyenként 180 000 dinárral támogatja a község. A támogatás elnyerésének föltétele, hogy a község területén új munkahelyet nyisson a vállalkozó.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alappal karöltve 4 millió (2+2) dinárral tervezi a község támogatni azokat a projektumokat, amelyek a korlátozott munkaképességű és hátrányos helyzetben lévő személyek munkába állását segítik. Ebbe a kategóriába tartoznak a fogyatékkal élők, a romák, a 30 évnél fiatalabb szakképzetlen munkások és az 50 évnél idősebb, munkaerő-felesleggé vált személyek.

Szerző: 
Magyar Szó, ger