You are here

Nagybecskereken Szemere Pál honvédőrnagy a katolikus temető kápolnáján álló emléktáblájának a megkoszorúzásával emlékeztek az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire.

Szemere Pál 1804-ben született a szlovákiai Kisazarban. Kiss Ernő parancsnoksága alatt 1848. szeptember 2-án részt vett a győztes perlaszi csatában. Halálos sebet kapott, majd Nagybecskereken elhunyt. A temető egy jelöletlen sírjában nyugszik. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács és a Petőfi MME képviselői helyezték el a kegyelet virágait.

Sztojkó József, a VMSZ nagybecskereki szervezetének elnöke: „Nagybecskerek az egyetlen város a Kárpát-medencében, amelyhez szorosan fűződik két aradi vértanúnak a neve is: Kiss Ernőnek és Lázár Vilmosnak. Nagybecskereken a magyarság 2012 óta tud megemlékezni közterületen az 1848-as szabadságharcról és forradalomról. Ugyanis abban az évben, itt a katolikus temetőben helyeztünk el Szemere Pál honvédőrnagy emlékére egy emléktáblát. Azóta is minden évben, március 15-én megemlékezünk a szabadságharcról.”
Szerző: 
Pannon RTV