You are here

A 2016/17-es tanévben, 11 község területén, csaknem 300 magyar ajkú tanulót szállítottak az iskolabuszok

A Magyar Nemzeti Tanács 2010-ben indította el iskolabuszprogramját, amely azóta is megszakítás nélkül, sikeresen működik. Az iskolabuszprogram eredményeit Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke vázolta fel a lapunknak.

– Ezt a programot is a Magyar Kormánynak, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően tudjuk megvalósítani. Az első évben csak Szabadka város területén közlekedtek az iskolabuszok, majd pedig évről évre bővült a program, és a 2016/17-es tanévben már 11 község – Szabadka, Topolya, Zenta, Verbász, Kúla, Újvidék, Inđija, Nagybecskerek, Nagykikinda, Törökbecse, Pancsova – területén csaknem 300 tanulót szállítottak. Az iskolabuszprogram lényege, hogy azon önkormányzatok területén juttassák el a tanulókat otthonuktól az iskoláig és vissza, ahol már csak egy-két iskolában folyik magyar nyelvű oktatás. Nagyobb városok esetében, azok területén szedi össze és viszi el az iskolabusz a tanulókat az adott oktatási intézménybe. Ahol nincs magyar nyelvű oktatás, ott a legközelebbi városig, faluig, ahol magyarul tanulhatnak. A városok vonatkozásában kiemelhetem Nagykikindát és Nagybecskereket, a kisebb települések, falvak tekintetében pedig Törökbecsét, Zombort és Verbászt, hiszen több mint húszéves kihagyás után, 2015 szeptemberében sikerült Verbászon magyar nyelvű óvodát „elindítanunk”. Az iskolabusz a verbászi kisgyermekeket elviszi ahhoz az épülethez, ahol a magyar nyelvű foglalkozás történik, amikor viszont elsőbe indulnak, Kúlára szállítja őket, és oda járnak általános iskolába, mivel Verbászon nincs magyar iskola. Ez az egyik faluból a másikba való átjárhatóság példája – mondta Jerasz Anikó, és kitért a községekre.

– A 2016/17-es tanévben Szabadka területén négy iskolabusz – a sándori, a bajmoki, a nagyradanováci és a hajdújárási – 92 tanulót szállított magyar tannyelvű oktatási intézményekbe. Topolya község területén, a Gunaras-környékbeli falvakból 48 tanulót vittek az iskolabuszok a gunarasi Dózsa György Általános Iskolába, ahol kizárólag magyar nyelven folyik a tanítás. Kúla községben Veprődről, Verbászról és Szivácról 20 tanulót szállítottak, míg Beodráról Törökbecsére 7 felsőst, mivel számukra ott van magyar nyelvű oktatás. Nagybecskereken a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület segítségével tudjuk megvalósítani a tanulók Sonja Marinković Á.I.-ban való oktatását. Nagykikindán 35 tanulót szállított az iskolabusz a Fejős Klára Á.I.-ba. Zombor város területén Gradináról 3 gyermeket vitt a zombori Testvériség-egység Á.I.-ba, míg Csonoplyáról a nemesmiliticsi Testvériség-egység Á.I.-ba szintén 3 tanulót utaztattunk. Újvidék területén az elmúlt tanévben Kiszácsról és Pirosról 6 tanuló-, míg Maradékról Béskán keresztül 8 tanuló utaztatását biztosítottuk, ők az újvidéki Petőfi Sándor Á.I.-ba járnak. A verbászi Boško Buha iskoláskor előtti intézménybe 12 óvodás utazott Ókérről és Kiskérről. A 2016/17-es tanévben ismét bővült az iskolabuszprogram, hiszen a szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesületen keresztül támogattuk a pancsovai tanulók eljutását a hertelendyfalvi Testvériség-egység Á.I.-ba.

Sok esetben közös erővel valósítjuk meg a tanulók utaztatását, kiemelném követendő példaként Szabadkát, Topolyát, Nagykikindát és Törökbecsét, ezekben a községekben az önkormányzatok csaknem teljes egészében magukra vállalták az utaztatások a költségét, viszont a buszkísérőket és azok bérét az MNT biztosította. A többi önkormányzat területén az MNT vállalta a Magyar Kormány segítségével, hogy utaztatja a tanulókat, de segítségünkre vannak a diáksegélyező egyesületek, amelyekkel közösen bonyolítjuk le ezt a programot.

Nagyon fontos, hogy minden magyar gyermeknek biztosítsuk az anyanyelven történő oktatást, lehetőleg a saját városában vagy településén, amennyiben pedig erre nincs lehetőség, akkor a szomszédos községben, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Ezt az iskolabuszprogram keretében tudjuk megvalósítani. A kezdődő tanévre vonatkozó adatok még begyűjtés alatt állnak, de hangsúlyoznám, hogy folytatódik az MNT iskolabuszprogramja. Azon önkormányzatok területén, ahol eddig is működött, mindenképpen továbbvisszük, ahol pedig szükség és igény mutatkozik rá, ott bevezetjük. Az előrejelzések alapján megközelítőleg ugyanannyi tanulóra számítunk, mint az elmúlt tanévben, de a végleges számuk e hónap közepe táján derül ki – részletezte Jerasz Anikó, majd pedig szólt a hét éve működő napközis programról is.

– Az MNT napközis programja 2011-ben indult el, három újvidéki általános iskolában. Azóta bővült és öt intézményben valósul meg. 2012 tavaszán a tiszakálmánfalvi általános iskolában, 2015-ben pedig a maradékiban is beindítottuk. Az Újvidékhez tartozó oktatási intézmények, melyekben jelenleg magyar napközis csoportok működnek, az újvidéki Petőfi Sándor Á.I., az újvidéki Sonja Marinković, a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Á.I. és az újvidéki József Attila Á.I. Utóbbiban a harmadikosok és a negyedikesek részére, a többiben elsőtől negyedikig folyik magyar nyelven napközis foglalkozás, és megközelítőleg 80–90 tanulóról van szó. A 2015-ös évben, amikor az MNT közreműködésével megnyílt Maradékon 37 év kihagyás után a magyar nyelvű összevont tagozat, szükség mutatkozott arra, hogy ebben az intézményben is beindítsuk a napközis foglalkozást. Ezek a foglalkozások valójában a helybeli szülők megkeresésére, azaz óhajuknak eleget téve indult el. Újvidéken a szülők kifejtették az igényeiket, mondván, hogy az iskolabusz helyett sokkal nagyobb segítséget jelentene a számukra, ha szakember foglalkozna a tanulókkal napközis foglalkozás keretében. A délutánosok tehát korábban mehetnek iskolába, a tanító fogadja őket, megreggeliznek és még a tanítás előtt átismétlik a leckét. A délelőttösök a tanítás után ebédelnek, a tanítóval gyakorolnak, megoldják a házi feladatokat, hogy a szülőket ez ne terhelje az esti órákban. Persze a tanulás mellett jut idő a játszásra, a kreatív tevékenységek kibontakozására és a sportra is. Nagy segítséget nyújt ez a program a dolgozó szülőknek, ráadásul sok a vegyes házasság, és nem tud mindkét szülő segíteni a gyermeknek a magyar nyelvű tananyag elsajátításában. Az MNT a napközis foglalkozást, a napközis tanítók bérét is a Magyar Kormánynak, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően tudja biztosítani – hallottuk Jerasz Anikótól.

Szerző: 
Magyar Szó, Lukács Melinda