You are here

A nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában bemutatták a leendő tornaterem tervrajzát, amelyet a városi ARS Forma projektiroda készített el. Jelena Jenovay iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, akik között volt Madarász Gyula az MNT képviseletében, Kovács Elvira parlamenti képviselő, Puskás János, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója, msgr. Gyuris László plébános, Željko Popov, a városi Műemlékvédő Intézet képviselője, továbbá az iskola dolgozói, az iskolaszék, a szülői tanács, a diákparlament képviselői.

Az igazgatónő beszédében visszatekintett a múltra, elmondva, hogy az iskola tornatermének története regénybe illő, hiszen Messinger Karolin 1903-ben megalapította a leányneveldét, majd 1904-ben az iskola épülete mellett felépítették a tornatermet, és ő volt az első testneveléstanár. A termet különféle rendezvények megtartására is használták, a begyűjtött pénzt pedig jótékonysági célokra ajánlották fel.

Az egykori tornatermet az 1990-es évek elejéig használták, majd az elavult épületet a komoly felújítás hiánya miatt bezáratták, és a 90-es évek elején lebontották. A testnevelés órákra a pincehelyiséget alakították ki az iskolában, ám az egészségtelen feltételek, a nedvesség miatt ott is beszüntették munkát, manapság három tanteremben helyezték el az órákhoz szükséges eszközöket, de a hely szűkös, nem felel meg a követelményeknek.

Az ígérgetésekből eddig nem lett semmi, viszont amint alkalom adódott, megpályázták a Tartományi Oktatási Titkárság pályázatát a tervdokumentáció kidolgozására, és ezt meg is valósították, amit be is mutattak a nagyközönség előtt. A pályázaton 300 ezer dinárt kaptak.

Aleksandar Rackov építészmérnök, a terv kidolgozója, az ARS Forma projektiroda munkatársa a jelenlevőknek elmondta mindazt a fontos mozzanatot, amelyet a terv tartalmaz.

A tornatermet terve nem túlméretezett, az iskolaudvarban kapna helyet, az épület 12 méter széles és 24 méter hosszú lenne, amelyet egy modern épületként lehet elképzelni, az öltözők is helyet kapnának benne, kisebb lelátót is terveztek, hiszen a tornaterem a nagyobb rendezvények, ünnepségek helyszínéül is szolgálna.

A jelenlevők elégedetten hallgatták végig a terv bemutatóját, és mindannyian abban bíznak, a régóta dédelgetett álom - hogy az iskolának felépüljön a tornaterme - valóra válik hamarosan. A becslések szerint mintegy 350 ezer euróba kerülne a tornaterem felépítése.

Szerző: 
Vajdaság Ma, Kónya-Kovács Otília