You are here

Deli Andor: Minél nagyobb számban vegyünk részt az MNT megválasztásában

,,A nemzeti kisebbségek tagjainak részvétele a hétvégi nemzeti tanácsi választásokon rendkívül fontos, mivel ezzel is igazolják a kisebbségi önkormányzatiság létjogosultságát, és erősítik nemzeti tanácsaik szerepét” – nyilatkozta Deli Andor vajdasági európai parlamenti képviselő a közelgő nemzeti tanácsi választások kapcsán.

A hétvégén kerül sor a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak megválasztására. A vajdasági magyarság önkormányzatiságáról, a Magyar Nemzeti Tanács eddigi munkájáról és eredményeiről, és a hétvégi választás tétjéről Deli Andor EP-képviselőt kérdeztem.

Hogyan értékelné a Magyar Nemzeti Tanács elmúlt négyéves munkáját?

– Úgy gondolom nem túlzás kijelenteni, hogy az elmúlt években a Magyar Nemzeti Tanács példaértékű eredményeket ért el a magyar közösség intézményrendszerének erősítésében, és sokat tettek a közösség megmaradásáért. Európa Kollégium, felsőoktatási ösztöndíjrendszer, iskolabuszprogram, az elsősök beiskoláztatási programja, a szabadkai Zsinagóga felújítása – hogy csak pár sikeres példát említsek a teljesség igénye nélkül, amelyek magukért beszélnek.

Miben rejlenek az MNT sikerei? Hiszen nem minden nemzeti közösség tudta ily módon kihasználni önkormányzatiságát.

– Természetesen a nemzeti közösségek között Vajdaságban, Szerbiában jelentős különbségek vannak. Az MNT szempontjából három fontos elem együttese tette lehetővé a hatékony munkát és az eredmények elérését. Elsősorban kellett egy kedvező és nyitott jogi keret, amely megvan Szerbiában, és amely EU-s összehasonlításban is kiemelkedő. Természetesen a jogi keret mit sem jelent a vajdasági magyar közösség és annak politikai képviselői nélkül, akik élni tudtak az adott jogi keret nyújtotta lehetőségekkel. Majd harmadsorban, mindez kiegészült az anyaország hathatós támogatásával. Így egy olyan hármas szinergia jött létre, amely a vajdasági magyar közösségnek nagyon kedvező környezetet teremtett, amelyet a most megválasztás előtt álló MNT-nek maximálisan ki kell tudni használni a közösség erősítésének érdekében.

Az idei évben több jogszabály is elfogadásra került a kisebbségi jogokat érintően. A következő lépés a végrehajtás. Hogyan látja ezt Ön? Ebben mi a nemzeti tanácsok szerepe?

– A júniusban elfogadott kisebbségjogi kerettörvények, ezek közül is a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításainak elfogadása volt a legjelentősebb jogi lépés, amely lehetővé tette, hogy újra szilárd alapokra kerüljenek a nemzeti tanácsok és a kisebbségi jogok. E jogszabályok elfogadása, egyben a kisebbségi cselekvési terv végrehajtásának is részét képezi, ami pedig a 23-as tárgyalási fejezet szerves eleme. Úgy gondolom, hogy a jogszabályi keret lassan kezd teljes formát ölteni, és nagyobb hangsúlyt lehet fektetni a gyakorlati, mindennapi végrehajtásra, ahol még vannak feladatok. A nemzeti tanácsoknak ebben is fontos szerepük van, mert ők azok, akik megfogalmazzák a kisebbségi közösségek gyakorlati igényeit, és közvetítik azt az aktuális hatalom felé.

A jogi keret, és a kisebbségi intézményrendszeren túl miben rejlik a nemzeti kisebbségek önkormányzatisága?

– A kisebbségi önkormányzatiság, autonómia nem merül ki a törvényben előlátott jogosultságokban a kultúra, oktatás, tájékoztatás vagy nyelvhasználat területén. Önkormányzatiság az is, ha egy nemzeti közösség maga fogalmazhatja meg igényeit, és tehet is azok megvalósulásáért a maga által jónak látott módon. Önkormányzatiságot és a közösség szabadságát jelenti az is, hogy működik egy kiterjedt magyar óvodai és általános iskolai hálózat, vagy, hogy választhatunk számos magyar középiskolai szak és gimnázium között, hogy ösztöndíjakkal és kiváló kollégiummal megtámogatott felsőoktatási lehetőségeink vannak, hogy a vajdasági magyar vállalkozások, gazdák és családok kaphatnak támogatást, hogy működhet falugondnoki szolgálatunk. Ezek mind-mind közösségünk önállóságát erősítik. Kivételes helyzetben vagyunk, hogy az anyaországunk ebben hathatósan támogatni tudja közösségünket. Az elért eredményeket, önállóságunkat nem szabad adottnak venni, az egész közösségnek tenni kell a megőrzésükért.

Mi a vasárnapi választások tétje?

– A Magyar Nemzeti Tanács az a testületünk, melynek a fő feladata, hogy kialakítsa és koordinálja a közösségünk érdekeinek megvalósítását. Annak érdekében, hogy erős mandátummal rendelkezzen, szükség van a támogatásra, más szóval a szavazatokra. Amint azt a fentiekben is már elmondtam, sok minden változott a közösségünk javára, sok siker és eredmény, sok befejezett és még több megkezdett projektum. A vasárnapi választásokon, szavazatunkkal ehhez a munkához adjunk támogatást!

 

Szerző: 
Magyar Szó, Povázsánszki Csilla