You are here

A Vajdaság számára jelentős projektumok is prioritást élveznek – Számos útszakasz vár felújításra

Számos olyan projektum van országszerte, amelynek a kivitelezése elkezdődött, a befejezés azonban még várat magára. A politika és a polgárok sohasem lesznek egy véleményen a megkezdett munkálatok kapcsán: az embereket nemigen érdekli, milyen pályázati-adminisztrációs háttér áll egy-egy elképzelés mögött, azt akarják, hogy az azonnal megvalósuljon, és máris használhassák az újonnan átadott utat, épületet vagy az infrastrukturális fejlesztések egyéb „termékét”. A „jó munkához idő kell” elvet már nem nagyon tudják elfogadni Szerbiában, ahol nem a legjobbak a tapasztalatok a munka mennyisége és az annak elvégzéséhez szükséges idő viszonya kapcsán. Mindennek ellenére a Kern Imrével, a Köztársasági Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium államtitkárával folytatott beszélgetésből kiderült, hogy 2017-ben számos elképzelés jut a megvalósulás fázisába, s nincs ok arra, hogy a tervek utólag felülíródjanak, megváltozzanak.

Mennyi pénz kell az idei infrastrukturális tervek teljesítésére?

– Jelenleg nagyjából ötmilliárd eurót tesz ki az a keret, amelyik az idei infrastrukturális fejlesztéseket célozza meg. Szerbia egész területére értem az összeget, természetesen. Hatalmas eszközökről van szó, számos projektumról.

Több lesz az idén a beruházás, mint tavaly volt?

– Országos szinten az az elsődleges cél, hogy befejezzék a 10-es közlekedési folyosó déli és keleti részeit Macedónia és Bulgária felé. Obrenovac és Čačak között is el kell készülnie az autóútnak.

Az úthálózat fejlesztése terén melyek lesznek az egyéb kulcsfontosságú munkálatok?

– Vannak olyan tervek, amelyek megvalósítását a Világbank finanszírozza. Összesen 1100 kilométer hosszúságú első- és másodrendű útszakaszról van szó. Ami szűkebb pátriánk esetében kiemelésre érdemes, az az Újvidéken a Belgrád irányába haladó autóút jobb oldali – eddig még fel nem újított – négy kilométeres szakaszának a helyrehozása, továbbá a Zsablya és Nagybecskerek közötti út, a Szenttamás és Zombor közötti szakasz felújítása. Ezek megvalósulhatnak az idén, a Zsablya–Nagybecskerek-útszakasz munkálatait már leszerződtették, tavasszal indulhat a munka. A Zombor és Szenttamás közötti út egy része az idén, másik része jövőre készül el. Komoly megbeszéléseket folytattunk a magyar kormánnyal arról, hogy az IPA határon átnyúló pályázatok keretében felújításra kerüljön a Zombor és Bezdán, illetve Hercegszántó közötti 12 kilométeres szakasz, a pályázati anyag a napokban elkészül. Terveink szerint kezdetét veszi a Zenta és Szabadka közötti útszakasz felújítási terveinek a kidolgozása is. Tervek vannak egy Kishegyest az autóúttal összekötő, három kilométeres bekötőútnak a kiépítésére is. Részét képezi ez egy nagyobb projektumnak, mely reményeink szerint a jövő évtizedben elkészül: az adai és a gombosi híd között egy Vajdaságot kelet–nyugati irányban átszelő útnak az elképzeléséhez kapcsolódik. Ha már a terveknél vagyok: a Topolya és Bácsfeketehegy közötti régi E5-ös út felújításáról sem kell megfeledkeznünk.

Folynak a Belgrád körüli körgyűrű építési munkálatai is, a Surčin és Obrenovac közötti autóúton, mely a 11-es korridor része. Kiemelt fontosságú a Fruška gora-i közúti folyosó projektuma. Hosszú sorokban kígyóznak ma a teherautók, gépkocsik a hegy mindkét oldalán: a megoldás csakis az alagút lehet. A tervdokumentáció hamarosan elkészül.

Hol tart a Szabadka melletti úgynevezett Y elágazás építése?

– Április elejére elkészül az autóútról leágazó egy kilométeres szakasz, január végére kész lesz a pályázati anyag, a tenderdokumentáció a Topolyai út és a Zombori út közötti 5,5 kilométeres szakasznak a befejezésére is. Remélem, hogy április elején indulnak a munkálatok. A két munka elvégzéséhez szükséges 300 millió dinárt már elkülönítettük a költségvetésben. Ha lesznek az idén meg nem valósuló projektumok, talán több pénzt is átirányíthatunk ezekre a szakaszokra. A büdzsében e projektumok három éven át tartó projektumként vannak feltüntetve, a 2018-as és 2019-es tervekben tehát szerepel az az összeg, amely az Y elágazás befejezéséhez szükséges. Jövőre készen kell lennie a Békovai út és a Topolyai út közötti résznek, majd 2019-ben a Zombori út és a kelebiai határátkelő közötti szakasznak.

Új határátkelőhelyek megnyitását helyezték kilátásba. Melyik mikor nyílhat meg?

– A niši magyar–szerb kormányközi csúcson megállapodtak erről. Az idén nyílik meg a Haraszti és Bácsszentgyörgy közötti átkelőhely, 2019-ben a Kübekháza és Rábé közötti átjáró. Mindkettőhöz kapcsolódnak útfelújítások is, az előbbi esetében Gádortól fel kell újítani a Harasztiig vezető szakaszt. Azért választottuk ezt az átkelőhelyet, mert az a Zombor és Baja közötti legrövidebb útvonal része. A rábéi átkelőhöz kapcsolódó felújításokat az IPA alapból fizetik majd, de az Oroszlámos és Feketetó közötti útvonal is javításra szorul. Ez az átkelő azért fontos, hogy az országnak ez a hármas határhoz közel eső része ne legyen többé elvágva a külvilágtól. Mindkét átkelőhely úgy működne, ahogyan az ásotthalmi és a királyhalmi, vagy a Horgos–Röszke 2-es átkelője: egy helyszínen zajlana az útlevél- és a vámvizsgálat.

Hogyan haladnak az egykori újvidéki Žeželj-híd helyén épülő híd munkálatai?

– A Duna-parton sétáló újvidékiek bizonyára látták, hogy a középső pillér is „kinőtt” a víz felszíne fölé, noha tavaly mintegy hat hónapon át szünetelt a munka ezen a részen a magas vízszint miatt. Novemberre el kell készülnie a hídnak. Az újvidékiek számára attrakció lehet a parton készülő hídelemeknek a víz felett történő összeszerelése, ami májusra–júniusra várható. Sok újvidéki fog majd gyönyörködni ebben a műveletben és csodálni a hatalmas műszaki eszközök teljesítményét.

Művelődési és tájékoztatási intézmények is vannak a felújításra váró épületek listáján.

– Fontosnak tartom, hogy a szabadkai Népszínházra több pénzt különítettek el az idén, mint tavaly. Egy módosítási indítványt fogadtak el a költségvetésre, ez a Vajdasági Magyar Szövetség indítványa volt, mellyel 111 millió dinárt irányoz elő az állam a Népszínház munkálataira. Nagy és kiemelt beruházás lesz a Vajdasági RTV régi, lebombázott épületének a helyén az új székház felépítése. Hosszú folyamat áll előttünk, mert előbb az épület maradványait kell eltávolítani, és csak utána kezdődhet az építkezés.

Ha már a médiaházaknál tartunk, a Magyar Szó újvidéki székháza is felújításra vár.

– Örülök annak, hogy többéves egyeztetés után a magyar kormány szavatolja a Forum-ház állagmegőrzéséhez szükséges anyagiakat. A homlokzat és a tető megőrzésére vonatkozó munka lesz az első. Magánemberként tudtam ebben a témában tanácsot adni, hogyan induljon el a folyamat, melyik a legrövidebb és legegyszerűbb út. Ráfér az épületre a szanálás. Még az ötvenes évek végén adták ki az építési engedélyét a háznak.

Szerző: 
Virág Árpád, Magyar Szó (Fotó: Ótos András)