You are here

Télen tízszer annyi gáz fogy mint nyáron – A szabadkaiak rendszeresen fizetik a számlákat

Távfűtőművek esetében beszélhetünk a fűtési idény kezdetéről és végéről, de ugyanígy a szilárd fűtőanyagot használó háztartásoknál is, hisz meg tudjuk mondani az első és utolsó olyan napot, amikor begyújtottunk. A vezetékes gáz esetében azonban ez nem egyértelmű. A szolgáltatóknál, Szabadka esetében a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalatnál, mivel a szolgáltatás télen-nyáron egyaránt aktív, a fűtési szezon kezdetére csak az utal, hogy jelentős mértékben megnövekszik a gázfogyasztás.

A Szabadkai Gázműveknek jelenleg mintegy 10 000 felhasználója van. Lapunk kérésére Ződi Ildikó, a Gázművek igazgatója értékelte a mostanra véget ért, jobb híján nevezzük így: fűtési idényt.

– A nyári hónapokhoz képest télen a fogyasztás több mint a tízszeresére növekszik. Míg a havi fogyasztás nyáron körülbelül 200 000 köbméter, addig például az idei januári fogyasztás több mint 3 000 000 köbméter volt. Ez természetesen változó, a téli fogyasztást nagyban befolyásolja a külső hőmérséklet. Leszögezhetjük, hogy a magánszemélyek elsősorban fűtési célokra használják a földgázt. Az idén az első három hónap gázfogyasztása szinte megegyezik a 2017-es év azonos időszakában mérttel. Januárban 3 millió köbméter fölött volt a gázfogyasztás, februárban 2 milliót, míg márciusiban csak 1,4 millió köbméter gázt használtak a polgárok – fogalmazott Ződi Ildikó.

Mint megtudtuk, az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt a polgárok gázfogyasztása. A korábbi évek első három hónapjának gázfogyasztását illetően elmondhatjuk, hogy míg 2015-ben 5,127 millió köbméter gázt használtak el a polgárok, addig 2017 ugyanezen időszakában 6,852 millió köbméter fogyasztást mértek. Az elmúlt 5 év rekord fogyasztását 2018-ban mérték, amikor is 7,075 millió köbméter gázt fogyasztottak a szabadkaiak. Ha csak a hónapokat nézzük, akkor 2017 januárját emelhetjük ki, amikor 3,522 millió köbméter gáz fogyott.

Az igazgatónő azt is elmondta, hogy a gáz fogyasztására kihat az ára is. Míg 2015-ben 48,92 és 39,90 dinár volt a földgáz, addig 2016 óta a magánfogyasztók esetében 33,73 dinárba kerül egy köbméter földgáz.

Visszatérve az idei télre, az igazgatónő kifejtette, hogy a gázellátás folyamatos volt, és nem voltak nehézségek. A gáz minősége kielégítő volt, és nem jegyeztek reklamációkat a fogyasztók részéről.

Ami a megfizettetést illeti, a Gázművek tapasztalatai szerint a szabadkaiak többnyire rendszeresen kiegyenlítik a tartozásukat.

– A polgárok több mint 90 százaléka rendszeresen kiegyenlíti a számláit. Természetesen a gázművek kíséri a fizetések ütemét, és amennyiben tartozás áll fenn, felszólítja a felhasználót. Ez történik éppen a napokban is, azok a polgárok, akik elmulasztották fizetési kötelezettségüket, most kapják kézhez a fizetésre való felszólítást. Azok a fogyasztók, akik nagyobb tartozást halmoztak fel, a következő körben kikapcsolásra való felszólítást kapnak, és természetesen a törvény adta lehetőségek keretein belül a vállalat megindítja kinnlevőségei megfizettetését – fogalmazott az igazgatónő.
Mint megtudtuk, a fogyasztók száma évről évre növekszik, és az idén is tervezik bővíteni a hálózatot.

– Az elmúlt évben 320 új fogyasztó kapcsolódott a rendszerre. A gázellátásra nem hat ki az esetleges nagyobb fogyasztás, és ugyanígy a gázszolgáltató rendszerre sincsenek kihatással a fogyasztásban történő akár nagyobb mértékű változások sem. Az elmúlt évben a Korzón lefektettük az utcai gázvezetéket, és az építési idény megkezdésével a környező utcákban is megkezdődtek a munkálatok. A tervek szerint a Branislav Nušić, az Ivo Vojinović, a Dušan cár, a Radić fivérek, az Ago Mamužić és a Makszim Gorkij utcában is elérhetővé tesszük a polgárok rákapcsolódását a hálózatra.

A Gázművek ezen már megkezdett befektetés mellett több más beruházást is tervez a 2019-es évben. Többek között szeretnék kibővíteni a gázelosztó hálózatot a Jovan Mikić utcában és környékén, a Matko Vuković utcában és a Jovan Nenad cár téren, Palicson a József Attila, a Prežihov Voranc, a 49. Új utca és a Horgosi út övezte részen, valamint a Békovai úton.

– A rendszer korszerűsítése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a telemetriai rendszer, azaz a földgázfogyasztás távleolvasásának fejlesztésére, aminek segítségével a felhasználónak lehetősége lesz minden egyes fogyasztóját a megfelelő módon beállítani. Az egyes mérőhelyeken alkalmazott különböző technológiai beavatkozások kihatással lehetnek az energiahordozó összfogyasztásának mértékére is. A mérő és telemetriai rendszer felállításával további lehetőség nyílik a beszállító által lemért földgázmennyiség ellenőrző jellegű lekövetésére. Az ilyen rendszer bevezetése nagy hatással lesz a gázelosztó rendszer energiahatékonyságára is. Ezzel kapcsolatban kísérleti projektumot kezdeményezünk, amely három mérőműszer háromhavi leolvasását öleli fel. A Szabadkai Gázművek három kísérleti projektajánlattal rendelkezik a belgrádi Konvex Kft., a szabadkai Cim Gas, valamint a zágrábi WEG cég részéről. A sikeresen bevezetett kísérleti projektek közül a Gázművek 2020-ban ki fogja választani a legjobb és legalkalmasabb rendszert és beiktatja saját rendszerébe – fogalmazott Ződi Ildikó.

 

Szerző: 
Magyar Szó, B.em (Fotó: Gergely Árpád)