Skip to main content

Za vas, Sa vama, Za sve nas!

Izborni program Saveza vojvođanskih Mađara

(2022-2026.)

 

Savez vojvođanskih Mađara je samostalna politička snaga, dosledno vođena načelom da su jačanje samopouzdanja i samopoštovanja zalog uspešnog razvoja, boljitka i izgradnje mađarske zajednice. 

Savez vojvođanskih Mađara istrajava na očuvanju vrednosnog kontinuiteta i saglasno tome i izborni program predstavlja kontiuitet zalaganja za realizaciju političkih i vrednosnih prioriteta, očuvanje identiteta i predano služenje mađarskoj zajednici; kontinuitet zalaganja za prosperitet domovine i posebno, jačanje mađarsko-srpskih odnosa na obostranu dobrobit.

Mera naše ambicije je odlučnost da samostalno i nezavisno donosimo odluke o svojoj budućnosti. Regionalno povezivanje i saradnja su uslov socijalnog i ekonomskog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, a sposobnost da odgovornom politikom u zavičaju zadržimo vredne, talentovane i stručne ljude je jedina ocena našeg rada. Mera naše političke odgovornosti se ogleda u zalaganju za politiku delotvornog predstavljanja, srazmerne zastupljenosti i efikasne participacije pripadnika mađarske nacionalne zajednice u svim oblastima javnog, kulturnog, privrednog i političkog života. 

Savez vojvođanskih Mađara, i u trećoj deceniji političkog delovanja, dosledno zastupa stav da je politika uvek i samo služenje opštem i dobru svoje zajednice, uz punu svest da 21. vek traži odgovore na nove globalne izazove, klimatske promene i ilegalne migracije, da zahteva kreiranje novih politika zaštite nacionalnog identiteta, porodičnih i hrišćanskih vrednosti.

Savez vojvođanskih Mađara se principijelno zalaže za poštovanje vrednosti normalnog, uravnoteženog i pristojnog društva. Standard normaliteta zahteva bezuslovnu zaštitu privatnog života, i u tom smislu osuđujemo svako odstupanje od poštovanja prava na privatnost i svaku izjavu ili napad koji odstupaju od ovog načela. Ne postoji interes koji bi  mogao opravdati destruktivne napade na lični i porodični integritet, ugrožavanje bezbednosti žena i dece od strane javnih aktera. Standard normaliteta zahteva političku kulturu pristojnog društva kojeg nema bez rigorozne medijske regulative, a zarad očuvanja javnog morala.

Savez vojvođanskih Mađara, potvrđena politička snaga na lokalnom, pokrajinskom i državnom nivou, na sve izazove odgovara razložno i razborito, vlastitim stavom koji u svim vremenima i okolnostima, interese mađarske nacionalne zajednice stavlja na prvo mesto. Nakon izbora, sklapamo politička partnerstva koja nam obezbeđuju direktno učešće u procesu donošenja političkih odluka kako bismo realizovali konkretne ciljeve navedene u izbornom programu.

Politika Saveza vojvođanskih Mađara je utemeljena u realnosti, naši ciljevi ne prelaze okvir stvarnih mogućnosti, a naša vizija je prosperitet zajednice vojvođanskih Mađara, naše bliže i šire regije, ali i cele države.

 

 1. Regionalna samouprava i funkcionalna decentralizacija 

Politika Saveza vojvođanskih Mađara od samog osnivanja ne odstupa od temeljnih principa: mera lojalnosti državi u kojoj živimo je zalaganje za što brže pristupanje Srbije Evropskoj uniji, dovršenje procesa demokratske konsolidacije i jačanje vladavine prava, dok je mera lojalnosti svom zavičaju zalaganje za široku autonomiju AP Vojvodine, da zakoni koji regulišu pitanja nadležnosti i finansiranja AP Vojvodine imaju status ustavnog zakona, da se Ustavom garantuje veći broj izvornih nadležnosti i da se precizno utvrde izvori finansiranja AP Vojvodine. 

SVM se zalaže za izgradnju široke mreže javnih službi i servisa dostupnih građanima na nivou lokalnih samouprava, i primenjujući praksu Evropske unije u što je moguće većem broju manjih naselja, ne samo zbog efikasnosti dobre uprave već i zbog obezbeđivanja kvaliteta života građana.  

Zajedničko kulturno nasleđe nas vezuje sa tekovinama evropske istorije i tradicije i preduzećemo sve neophodne mere da modernizaciju, privredni i turistički razvoj prati odgovarajuća zaštita istorijskog i kulturnog nasleđa, u interesu integralnog očuvanja i zaštite autentičnog graditeljskog nasleđa gradova i manjih naseljenih mesta. Kao što smo uspeli da otklonimo opasnost od rušenja 55 objekata u istorijskom jezgru Subotice stavljanjem van snage ili revizijom planova koji omogućavaju njegovu radikalnu izmenu.

SVM će se zalagati za preciznije uređivanje pravnog statusa mesnih zajednica (regulisanje i dodeljivanje nadležnosti i kriterijumi za dodelu sredstava). 

 

 1. Evropske integracije: partnerstvo, podrška, regionalna saradnja

Savez vojvođanskih Mađara očekuje da će nova pregovaračka metodologija mnogo pravednije vrednovati napredak u sprovedenim reformama; da će se ubrzati i proces pristupanja učiniti predvidivim; da će se ojačati podrška različitim formama regionalne i prekogranične saradnje i konkretizovati finansijska podrška u implementiranju infrastrukturnih i ekonomskih projekata. Stav je SVM-a da ne možemo govoriti o celovitoj Evropskoj uniji bez članstva Srbije i da je potrebno utvrditi rok za završetak pristupnih pregovora. 

Nastavićemo intenzivnu saradnju i uspešno apliciranje za projekte međuregionalne prekogranične saradnje, a posebno će se za strateški poziv INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2021-2027. definisati prioriteti i mogućnosti saradnje u skladu sa potrebama lokalnih aktera. 

Insistiraćemo na ubrzanju procesa restitucije, posebno kada je reč o povraćaju poljoprivrednog zemljišta i povraćaju imovine crkvama i verskim zajednicama, a u skladu sa Poglavljem 23, poštujući načelo zaštite imovinskih prava i pravične naknade.

 

 1. Ilegalne migracije: upravljanje ljudskom dimenzijom bezbednosti

Savez vojvođanskih Mađara će insistirati na garanciji bezbednosti državljana Republike Srbije i na zaštiti južne granice zemlje kako bi se onemogućili ilegalni ulasci. SVM je bila jedina stranka koja je temu ilegalnih migracija na odgovoran način učinila predmetom javnog govora i skrenula pažnju vlasti na nužnost efikasnijeg rešavanja ovog problema još od leta 2015. godine. Ostajemo dosledni i pozdravljamo činjenicu da su, u međuvremenu, naše stavove prihvatili i drugi društveni činioci.

Trudili smo se i uspevali, u meri u kojoj je bilo moguće shodno okolnostima, da u saradnji sa Vladom obezbedimo značajnije prisustvo policije u cilju garantovanja bezbednosti lokalnog stanovništva, u svim naseljima gde se ilegalni migranti nalaze. Nastavićemo da insistiramo, da uz redovno prisustvo policije i zaštitu lokalnog stanovništva u najugroženijim naseljima predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova redovno kontrolišu i kretanje migranata koji putuju bez zvaničnog dokaza o identitetu ili zdravstvenom stanju. 

Odlučno se protivimo tome da ilegalni migranti žive u našim gradovima i selima, kao i da napuštaju predviđene prihvatne centre po svojoj slobodnoj volji, zbog toga se stalna zaštita granice mora pojačati i u svim pograničnim naseljima u Vojvodini i posledično, ilegalni boravak mora povlačiti i zakonsku sankciju. 

Insistiraćemo na poštovanju odredbi Krivičnog zakonika kojim je pooštrena kaznena politika za krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, kako bi se oštro sankcionisali svi učesnici u lancu krijumčarenja ilegalnih migranata. 

 

 1. Infrastruktura, privredni razvoj i kohezija zajednice

Insistiraćemo da se prilikom određivanja područja i granica upravnih okruga, reorganizacije državnih institucija (Republički geodetski zavod), kao i razvojnih oblasti vodi računa o prostornoj, saobraćajnoj, privrednoj ili drugoj povezanosti. 

Prekogranična saradnja je uslov za uspešne politike ujednačenog regionalnog razvoja, a železnička infrastruktura je garant modernizacije, privrednog i turističkog preobražaja. U okviru projekta železničke dvokolosečne brze pruge koridora Beograd-Budimpešta počela je izgradnja brze pruge Novi Sad-Subotica-državna granica sa Mađarskom, u kratkom roku se završava rekonstrukcija i modernizacija pruge Subotica-Segedin, a radi se i na pronalaženju sredstava za realizaciju deonice pruge Subotica-Baja. Radimo na pronalaženju rešenja pojednostavljenja prelaska granice za putnički i teretni železnički saobraćaj.

Potpisan je Ugovor o rekonstrukciji i dogradnji graničnog prelaza Horgoš 1, insistiraćemo na povećanju kapaciteta na drugim graničnim prelazima, kao i na produženju radnog vremena graničnih prelaza koji sada rade u režimu 7-19 časova. SVM insistira na ubrzanju i pojednostavljenju granične i carinske kontrole za putnike i transport robe na putnim prelazima. SVM se zalaže za otvaranje novih graničnih prelaza i posebno izgradnju puta od Bezdana do Bačkog Brega, sa ciljem da se omogući prekategorizacija graničnog prelaza Bački Breg–Hercegszántó i otvaranje ovog prelaza za teški teretni saobraćaj, a sve u cilju smanjenja godinama unazad prisutnog problema višečasovnog čekanja za prelazak na graničnim prelazima prema Mađarskoj, odnosno racionalizacije transportnih troškova.

Izgrađena su dva nadvožnjaka, na Pačirskom i Meljkutskom putu preko Y-kraka, što olakšava poljoprivrednicima da dođu do svojih njiva sa druge strane obilaznice oko Subotice. Sledeća faza je proširenje „Y kraka“ na autoputu E-75 od petlje „Subotica jug“ do graničnog prelaza „Kelebija“ i prerastanje u pun profil auto-puta. Insistiraćemo na što skorašnjom početku izrade projektno-tehničke dokumentacije kao preduslova za početak izvođenja radova na toj deonici.

Insistiraćemo na izgradnji putnog pravca Subotica-Senta, na izgradnji neophodnih zaobilaznica (Kanjiža, Senta, Temerin); kao i na obnavljanju državnog puta Bačka Topola-Mali Iđoš-Srbobran, deonice državnog puta Banatsko Aranđelovo-Crna Bara. 

Zalagaćemo se za izgradnju infrastrukture industrijskih zona: saobraćajnica, pristupnih puteva, rasvete, kao i opremanje istih sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom, kako bi se obezbedio prostor za podizanje industrijskih kapaciteta i podstaklo privlačenje investitora, a u cilju ubrzanog privrednog razvoja. 

Nastavićemo sa radom na izgradnji prečistača otpadnih voda u Bačkoj Topoli, kao i sanaciji zagađenog toka Krivaje, izgradnji prečistača otpadnih voda u Malom Iđošu i Srbobranu, Bajmoku i Čantaviru, postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi, kao i u opštinama potiske regije. 

Izgradnja kanalizacione mreže u Bačkoj Topoli i na Paliću je značajna zbog zaštite od zagađenja površinskih voda, kako Bačkotopolskog, tako i Palićkog i Ludoškog jezera, kao i očuvanja biodiverziteta. Založićemo se za izgradnju nove prevodnice na Tisi kod Novog Bečeja. Posebnu pažnju ćemo posvetiti izgradnji i obnovi vodovodne i kanalizacione mreže, asfaltiranju ulica i izgradnji biciklističkih staza. Kanalizaciona mreža će se graditi u dužini od 110 km, odnosno 213 ulica u Subotici, u delovima grada gde najviše nedostaje infrastruktura, Paliću, Bajmoku i Čantaviru. 

Nastavićemo aktivnosti na izgradnji WellnessSpa centra sa Akva parkom na Paliću i na završetku izgradnje i rekonstrukcije Narodnog pozorišta u Subotici, kao kapitalnog projekta broj 1 u Srbiji, u oblasti kulture. 

Zalagaćemo se za održavanje lokalnih i regionalnih pruga, naročito za završetak ulazne pruge u železničku stanicu Senta, kao i industrijskog koloseka i zgrade železničke stanice, odnosno završetak rekonstrukcije pruge, od Kikinde do Zrenjanina. Posebnu pažnju ćemo posvetiti radovima na projektu automatizacije protivgradnog sistema za radarske centre „Bajša" i „Samoš". 

Zalagaćemo se za promociju banjskog turizma, infrastrukturno opremanje banje Kanjiža i intenziviranje razvoja i turističke ponude Palića ulaganjem u dodatne sadržaje, kako bi se tokom cele godine osigurala ponuda i unapredilo povezivanje zdravstvenog i ekološkog turizma, lokalnih privrednih aktivnosti i kulturnih usluga i na taj način stvorili preduslovi da turizam postane faktor stabilnog i održivog razvoja.

Založićemo se, da se za održavanje, popravke i izgradnju puteva na području AP Vojvodine izdvoji minimum 20% sredstava od ukupnog godišnjeg iznosa planiranog za rad i poslovanje JP „Putevi Srbije“, da prioritetni projekti rekonstrukcije državnih puteva u odgovarajućoj srazmeri budu realizovani na području AP Vojvodine. Izgradnju lokalnih puteva u okviru investicionog programa „Srbija 2025“ vidimo kao novu šansu.

SVM je izradom i obezbeđivanjem finansijske podrške ostvarenju Strategije teritorijalnog i ekonomskog razvoja vojvođanske mađarske zajednice kroz projekte Fondacije „Prosperitati“, u poslednjih šest godina doprineo realizaciji ukupne investicije od 350 miliona evra u privredu Vojvodine. U partnerstvu sa vladom Mađarske i u narednom periodu ćemo nastaviti sa programima ekonomskog razvoja kroz podršku poljoprivrednim gazdinstvima, malim i srednjim preduzećima i porodicama sa ciljem stvaranja ekonomskih pretpostavki za ostanak u zavičaju. 

Tokom ovih godina nije se ulagalo samo u program razvoja privrede, već i u obrazovanje, kulturu i verske zajednice (realizacija programa stipendiranja studenata, funkcionisanje studentskog doma „Evropa” u Novom Sadu, izgradnja i obnova desetine škola, vrtića, crkava i domova kulture) koristeći razvojne mogućnosti Srbije, Mađarske i AP Vojvodine. 

Zalažemo se za očuvanje i razvoj dobrosusedskih odnosa Mađarske i Srbije, za očuvanje političke stabilnosti i nastavak razvoja u svim sferama života mađarske zajednice u Vojvodini.  

 

 1. Zaštita životne sredine: međugeneracijska solidarnost 

Briga o zaštiti života i zdravlja ljudi, životinja i životne sredine garant je „međugeneracijske solidarnosti” jer je na nama odgovornost da budućim generacijama u nasleđe ostavimo zdrav vazduh, vodu i zemljište, jednom rečju očuvanu životnu sredinu. 

Za Savez vojvođanskih Mađara politika zaštite životne sredine se zasniva na načelima racionalnog i uravnoteženog pristupa, na poštovanju principa predostrožnosti kao trajne orijentacije društva ka prevenciji-smanjivanju rizika i otklanjanju mogućih negativnih uticaja u životnoj sredini.

SVM se zalaže za poboljšanje zakonskog okvira u oblasti distribucije kvalitetne pijaće vode, smanjenje zagađenja pomoću adekvatnih tehnologija, kao i za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda na mestu nastajanja, povećanje količine prečišćenih komunalnih otpadnih voda u naseljima i rešavanje upravljanja muljem koje nastaje pri prečišćavanju otpadnih voda.

Naš cilj je da pojačamo učešće svih aktera u JLS u izradi lokalnih planova upravljanja komunalnim otpadom (cirkularna ekonomija u upravljanju otpadom - sakupljanje, transport, reciklaža, ponovna upotreba). Zalažemo se za upotrebu staklenih flaša i smatramo da one u što većem broju treba da zamene plastičnu ambalažu koja pogubno deluje i ima razarajući uticaj kako na životnu sredinu, tako i na životinje i ljude koji sve više unose plastične materije kroz hranu i vodu. Nastavićemo da radimo na poboljšanju ekološke svesti svih članova domaćinstava kada je u pitanju primarna selekcija otpada i ostvarenost prema novim tehničko-tehnološkim rešenjima u upravljanju biološki razgradivim otpadom.

Zalažemo se za novu, ekološki održivu rudarsku tehnologiju koja ima za cilj smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu u toku celokupnog ciklusa rudarskih aktivnosti – od geološkog istraživanja do prestanka eksploatacije i zatvaranja rudnika.

Zalagaćemo se da se prihodi od naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine namenski koriste isključivo za finansiranje zaštite i unapređenja životne sredine. Posebnu pažnju ćemo posvetiti investicionim projektima koji za prioritet imaju razvoj alternativnih izvora energije (korišćenje biomase, podizanje vetroparkova, biogas postrojenja, solarni paneli, izgradnja prečistača otpadnih voda).

SVM je stava da su, u skladu sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, energetska efikasnost i hidroelektrane koje mogu da se integrišu u sistem, kao što su vetar i solarna energija, rešenje za našu energetsku budućnost. 

Zalagaćemo se da jedinice lokalne samouprave donose planove kvaliteta vazduha sa detaljnim podacima o emisijama, izvorima zagađenja i konkretnim merama. Radićemo na daljem razvijanju sistema monitoringa kvaliteta vazduha kako bi se izgradila što šira mreža mernih stanica i mernih mesta.

Imajući u vidu značaj šuma, kao i činjenicu da je procenat pošumljenosti u Vojvodini izuzetno nizak, stvaranje novih i očuvanje postojećih šuma mora postati projekat od nacionalnog značaja. Zalagaćemo se za izmene Zakona o šumama kojim treba propisati obavezu jedinica lokalnih samouprava da izrade višegodišnje planove pošumljavanja. Insistiraćemo na poštovanju odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, koje uređuju podizanje vetrozaštitnih i poljozaštitnih pojaseva.

Potrebno je uraditi studije izvodljivosti o uvođenju električnih autobusa u lokalni i prigradski saobraćaj. SVM smatra da je povećanje podrške države za masovnije korišćenje automobila na elektro ili hibridni pogon od višestrukog značaja.

Rešavanje problematike i negativnih uticaja na zaštitu životne sredine tokom tehničko-tehnološkog razvoja, odnosno izbora novih proizvodnih procesa postrojenja, zahteva princip primene najbolje dostupne tehnologije (BAT) koja je pouzdana, funkcionalna i održiva u pogledu socio-ekonomskih potreba zajednice, ali i sa aspekta zaštite životne sredine.

 

 1. Poljoprivreda i ruralni razvoj: konkurentnost, održivi razvoj, smena generacija

Ostajemo dosledni zalaganju da se doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje malih poljoprivrednih proizvođača plaćaju srazmerno prihodu odnosno ekonomskoj snazi gazdinstva. Insistiraćemo na otpisu nagomilanih kamata i na reprogramu glavnog duga. Dosadašnje zalaganje za promenu zakonodavnog okvira je rezultiralo ukidanjem obaveze plaćanja penzijsko-invalidskog osiguranja za članove porodičnog gazdinstva s tim da obaveza plaćanja ostaje samo za nosioca gazdinstva; u više navrata je omogućeno da se kroz reprogram otpišu kamate za dugovanja; izborili smo se da ostale naknade po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta mogu ostvariti i majke koje su poljoprivredni osiguranici, pod istim uslovima koji važe za ostale osiguranice. 

Za Savez vojvođanskih Mađara osnovni ciljevi poljoprivredne politike su: 1. obezbeđivanje ekonomske održivosti poljoprivrednih gazdinstava, 2. prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promenama, i 3. podrška smeni generacija poljoprivrednika. 

Zalagaćemo se za promenu sistema subvencija u poljoprivredi i poštovanje ciljeva Zajedničke agrarne politike Evropske unije za period 2021-2027. koji između ostalog, utvrđuju: unapređenje položaja poljoprivrednih proizvođača u prehrambenom lancu i obezbeđivanje podsticaja održivom razvoju na osnovu efikasnog upravljanja prirodnim resursima.  

Zalagaćemo se za sprečavanje i zabranu nepoštenih praksi kojima su izloženi naši ratari, povrtari, voćari, stočari i proizvođači mleka, od strane otkupljivača, prerađivača i trgovaca.

SVM će podržati formiranje poljoprivrednih udruženja i organizacija i jačanje njihove uloge i ovlašćenja.  

SVM će nastaviti da daje punu podršku savetodavnoj stručnoj službi u oblasti poljoprivrede, u interesu svih poljoprivrednih proizvođača.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti mladim poljoprivrednim proizvođačima organizovanjem stručnih usavršavanja kako bi se što bolje upoznali sa aktuelnim merama agrarne politike i programima i uslovima za ostvarivanje svojih prava na podsticaje i subvencije države i IPARD fondove, kao i prava na višegodišnji zakup i/ili kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Imajući u vidu klimatske promene koje imaju negativan uticaj na produktivnost u svim sektorima poljoprivrede, i dalje ćemo podržavati nastavak projekata koji podstiču unapređenje i izgradnju novih sistema za navodnjavanje. 

 

 1. Manjinska pitanja: prevesti zakonske odredbe u jednakost i ravnopravnost 

U procesu sledeće revizije Ustava zalagaćemo se da se zakonom koji ima status ustavnog zakona reguliše uživanje individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i da se preciznije reguliše položaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina u pravnom i političkom sistemu, kroz zaštitu i povećanje nivoa stečenih prava. 

Nastavićemo aktivnosti na obezbeđivanju svih aspekata kvalitetnog i dostupnog obrazovanja i vaspitanja na mađarskom nastavnom jeziku na svim nivoima. Zalagaćemo se da naši predlozi i rešenja postanu sastavni deo planova i programa nastave i učenja, a naročito onih od posebnog značaja za nacionalne manjine, i to kako za učenike osnovnih, tako i za učenike srednjih škola. Podržaćemo aktivnosti obezbeđivanja udžbenika na mađarskom jeziku. Podržaćemo stalno stručno usavršavanje vaspitača i nastavnika koji obrazovno-vaspitni rad realizuju na mađarskom jeziku.

Zalagaćemo se za formiranje posebne organizacione jedinice van sedišta nadležnog ministarstva – grupe za stručno-pedagoški nadzor sa sedištem u Subotici, za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Ada, Senta i Kanjiža.

U cilju obezbeđivanja kvalitetnog rada ustanova kulture, posebno ćemo se zalagati, pored infrastrukturnog i za njihovo kadrovsko jačanje, budući da je kao posledica racionalizacije i zabrane zapošljavanja stručna struktura zaposlenih u toj meri oslabljena da se proces rada odvija na minimumu nesmetanog funkcionisanja ili čak ispod tog nivoa. To je posebno važno za javne ustanove kulture i njihove zbirke koje se bave stvaranjem novih vrednosti i zaštitom nasleđa. Nastojaćemo da dosledno budemo podrška strukturalnog i sadržinskog razvoja kulture manjina i tako ostvarimo dva ključna zadatka, očuvanje postojećih i stvaranje novih vrednosti.

Nastavićemo aktivnosti utvrđivanja posebnih kriterijuma za odobravanje otvaranja odeljenja sa malim brojem učenika na jezicima nacionalnih manjina, u skladu sa afirmativnim merama. 

Zalagaćemo se da se okončaju započeti procesi delimičnog prenosa osnivačkih prava osnovnih škola u kojima se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na mađarskom jeziku i kulturnih ustanova od izuzetnog značaja za mađarsku nacionalnu manjinu, na Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine. 

 

 1. Zdravstvo: zdravstvena sigurnost i dostupnost zdravstvene zaštite

Savez vojvođanskih Mađara je stava da su zdravstveni radnici stub sistema kvalitetne zdravstvene zaštite, uz obnavljanje zdravstvenih ustanova i nabavku neophodne opreme. 

Svi pacijenti bez obzira na mesto svog stanovanja moraju imati dostupnu zdravstvenu zaštitu zadovoljavajućeg kvaliteta. Želimo da održimo kontinuitet u sistemskom rešavanju decenijskih problema u zdravstvu, i zalagaćemo se za sprovođenje rekonstrukcije opštih i specijalnih bolnica i domova zdravlja u Vojvodini (Senti, Subotici i Somboru), podizanje nivoa usluga i uvođenje savremene dijagnostičke i terapijske opreme. 

Založićemo se za završetak procesa transformacije Službe za transfuziju krvi u Opštoj bolnici Subotica, za opstanak ovlašćene transfuzijske ustanove, koja radi na prikupljanju, testiranju, obradi, čuvanju i distribuciji krvi i komponenata krvi.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti poštovanju standarda za akreditaciju porodilišta i ustanova za neonatalnu zdravstvenu zaštitu, kako bi se unapredio kvalitet zdravstvene zaštite majke i novorođenog deteta. Zalagaćemo se za uvođenje mera i poštovanje standarda kojima se podstiče poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu za trudnice, porodilje i dojilje. 

Podržaćemo sveobuhvatnu digitalizaciju zdravstva, koja će omogućiti uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju kako zdravstvenim radnicima tako i pacijentima uz potpuno poštovanje zaštite ličnih podataka. Odgovarajuće uključivanje i privatnog sektora u obavezno dostavljanje svih nalaza na državnu platformu će dovesti do toga da se ne ponavljaju ni dijagnostički postupci ni do tada preduzeto lečenje, bez obzira kome i gde se pacijent najpre obratio.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti podizanju svesti svih građana za učestvovanje u ranom otkrivanju bolesti posebno onih koje su i obaveza za očuvanje i unapređenje zdravlja pojedinaca na nacionalnom nivou kao što su rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i debelog creva.

 

 1. Demografija: dobrobit porodice, deteta i budućih generacija

Savez vojvođanskih Mađara insistira na sistemskom rešavanju problema nataliteta. Podržavamo konkretne mere materijalne i nematerijalne prirode koje poboljšavaju situaciju porodica. Sistemsko rešenje podrazumeva da pro-natalitetna politika mora biti kontinuirana, predvidiva, da država mora da podrži dobrobit porodice, deteta i budućih generacija.

Smatramo izuzetno značajnim npr. obezbeđivanje povoljnih kredita za mlade parove, usklađivanje boravka dece u jaslicama, vrtićima i osnovnim školama sa radnim vremenom zaposlenih roditelja.

Podrška zaposlenim roditeljima je neophodna: otvaranje jaslica-vrtića u blizini radnog mesta, fleksibilno radno vreme, rad od kuće, bolovanje i u slučaju bolesti deteta. Potrebno je obezbediti pomoć porodicama do punoletstva ili dok dete ne završi školovanje (najduže do 26 godina života).

SVM će se zalagati, da se razmotre izmene odredbi zakona kako bi se položaj preduzetnica izjednačio sa položajem zaposlenih žena u pogledu prava na trudničko,  porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. 

Insistiraćemo na zaštiti prava zaposlenih trudnica i porodilja, da se obezbedi delotvorna i pravovremena saradnja nadležnih organa sa inspekcijom rada. 

Za SVM je od značaja da AP Vojvodina i opštine i gradovi mogu da utvrde i veći obim prava od utvrđenih zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje, ako su obezbeđena sredstva. 

 

 1. Socijalna politika: socijalna pravda i zaštita od siromaštva

Savez vojvođanskih Mađara se zalaže za uravnotežen i promišljen pristup socijalnoj politici i posebno za model socijalne zaštite koji uključuje pravo na zaštitu od siromaštva i socijalne isključenosti, pravo na socijalnu pomoć i na delotvoran pristup uslugama i dobrima. 

Zalagaćemo se da se otvori odgovorna i racionalna rasprava o mogućnostima uvođenja socijalne penzije, kao jednog od načina da se odgovori na problem nejednakosti i siromaštva starih i nezaposelnih. 

Nastavićemo da razvijamo, u saradnji sa nevladinim i verskim organizacijama, programe pomoći starim osobama, staračkim domaćinstvima i socijalno ugroženim porodicama koje žive na selu, salašima i periferijama gradova. 

Angažovaćemo se, da se iz fondova EU i sredstvima iz budžeta lokalnih samouprava nastavi pružanje pomoći (ishrane, kućne nege, zdravstvene zaštite) osobama koje postojeći socijalni sistem ne prepoznaje. Nastavićemo sa zalaganjem da se obezbede različiti modeli pomoći, bilo kroz novčanu podršku, subvencije ili usluge.

Nastavićemo da se zalažemo da se poveća obuhvat i unapredi adekvatnost socijalnih davanja. 

Insistiraćemo da se sistem Registra socijalnih karata i informacionog povezivanja učini dostupnim i na mađarskom jeziku. 

 

 1. Sport, omladina: zdravstvene dobrobiti i duh zajedništva 

Mladi su naša i sadašnjost i budućnost, njihovo zdravlje i kvalitet života su prioritetni zadaci. Mladi sportisti razvijaju zdrave navike, timski duh i solidarnost, provode sadržajno slobodno vreme u društvu vršnjaka i odrastaju u okruženju koje vrednuje rad, napor i posvećenost kao jedini način postizanja vrhunskih rezultata. 

Izgradnjom sportskih objekata u akademijskom sistemu pružiće se šansa svim mladim i talentovanim sportistima da pored odličnih uslova za treninge imaju i domski smeštaj sa ciljem da se fokusiraju samo na datu sportsku granu. Pored aktivnog sportskog života mladi sportisti se socijalizuju i stiču iskustva samostalnog, ali i odrastanja u duhu drugarstva i zajedništva.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti završetku radova na rekonstrukciji Gradskog stadiona u Subotici koji će ispuniti kriterijume kategorije 4 po UEFA standardima.

U Kanjiži je prošle godine otvorena Vojvođanska rvačka akademija sa domom učenika, kao mesto za trening i školovanje najboljih mladih takmičara i budućih olimpijaca. U narednom periodu ćemo nastaviti da intenzivno radimo na otvaranju novih akademija u sportovima koji su tradicionalni i popularni. Planiramo izgradnju i osnivanje plivačke i vaterpolo akademije sa učeničkim domom u Senti, predviđen je akademijski sistem za hokej na ledu u Subotici, za veslački sport na Paliću, za rukomet u Adi, kao i za stoni tenis u Čoki-Senti. 

Savez vojvođanskih Mađara insistira na sistemskoj podršci mladima koja prevashodno mora biti zasnovana na njihovim potrebama. Zalagaćemo se za mere koje će mladima omogućiti lakše osamostaljenje, dobijanje dece, stvaranje porodice, doma.

Insistiraćem na razvijanju posebnih programa podrške za talentovane učenike,  studente, mlade poljoprivrednike i preduzetnike. 

SVM će se zalagati za jačanje mreže institucija i civilnih organizacija u cilju podsticanja mladih da razvijaju kompetencije, znanja i veštine, na vlastitu i dobrobit svoje zajednice.

 

Za vas, Sa vama, Za sve nas!