Skip to main content
Prijavite se za volontiranje

za promenu

Hvala vam na interesovanju za rad Savez Vojvođanskih Mađara.
Aktivisti SVM-a pomažu u različitim radnim procesima stranke prema njihovim ubeđenjima, u skladu sa njihovim sposobnostima, veštinama i mogućnostima. Posao se prevashodno sastoji od zadataka koji se odnose na život volonterske „lokalne uprave“ mađarske zajednice u Vojvodini. Aktivisti su uključeni u informisanje, pomaganje, povremeno distribuiranje paketa ili prenošenje informacija o izbornoj kampanji svojoj zajednici. Od naših potencijalnih volontera traži se samo da daju kontakt informacije u obrascu ispod.

Prijavite se za volontiranje!