Skip to main content

Zoltan Kudlik

Rođen je 21. januara 1979. godine u Subotici. Srednju školu je pohađao u Svetozar Marković Gimnaziji u Subotici. Fakultet je završio u Mađarskoj u gradu Pečuj. Dilpomirao je 2008. godine na Fakultetu u Pečuju na smeru menadžer za kulturu i obrazovanje odraslih.   

Između 2009. i 2010 godine radi u Pozorištu Deže Kostolanji, kao saradnik za PR i marketing poslove. 2012. godine nostrificira diplomu na rektoratu u Novom Sadu i steče zvanje master ekonomista, smer menadžment. Između 2013 i 2020 radi u JKP Vodovod i kanalizacija Subotica na radnom mestu stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu i protipožarnu zaštitu, posle kao rukovodilac službe kontrole i kvaliteta i od 2019. godine rukovodilac službe plana, analize i obračun zarada. Od kraja 2020. godine je pomoćni sekretar Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

U periodu između 2015 i 2019 je predsednik saveta mesne zajednice Zorka u Subotici.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 2011. godine. 2015. godine izabran je u predsedništvo gradskog odbora stranke u Subotici.

Aktivno učestvuje u rad više neprofitne organizacije. Predsednik supštine Društva Mađarskih Ekonomista Vojvodine. Član predsedništva i predsednik subotičkog odbora Društva Imrea Nađa neprofitne organizacije iz Budimpešte.