Skip to main content

Žolt Sakalaš

Žolt Sakalaš rođen je 1984. godine u Novom Sadu. Gimnaziju „Svetozar Marković” pohađao je na mađarskom jeziku u rodnom gradu, gde je završio i Pravni fakultet.

Tokom studija i nakon njihovog završetka usavršavao se na fakultetima u Nemačkoj (Campus Europae) i u Mađarskoj. Godine 2008. stekao je zvanje diplomiranog pravnika, a 2010. završio je master studije i postao dobitnik Izuzetne nagrade za ostvaren uspeh tokom studiranja na Univerzitetu u Novom Sadu. Za stipendistu Bundestaga (IPS) izabran je 2011. godine.

Radno iskustvo je sticao u Opštinskom sudu u Novom Sadu, u svojstvu sudijskog pripravnika – volontera, a potom od 2009. godine, s kraćim pauzama, u pokrajinskoj administraciji. Od 2016. godine je podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Završio je i Diplomatsku akademiju pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije i položio pravosudni ispit.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara.

Osim maternjeg – mađarskog jezika i srpskog, tečno govori engleski i nemački jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Oženjen je.