Skip to main content

Viktor Dr Molnar

Član Predsedništva SVM

Rođen je u Bečeju 1968. godine. Osnovnu školu je završio u Bečeju a srednju u Bačkoj Topoli. 1993. godine je na Univerzitetu Veterinarske Medicine u Budimpešti stekao zvanje doktora veterinarske medicine. U periodu od 1993. do 1996. godine je zaposlen kao veterinar u PIK Bečej. Od 1996. godine radi kao veterinar u privatnoj praksi.  Od 2007.  godine  je član SVM-a.  Trenutno je predsednik opštinskog odbora SVM u Bečeju.