Skip to main content

Nebojša Marjanović

Rođen 1964. godine u Beogradu.
Diplomirao na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer Računarstvo i informatika. Saradnik Narodne opservatorije u Beogradu.
Radio više od 20 godina u civilnom sektoru. Trenutno radi na razvoju specijalnih vrsta softvera.
Jedan od osnivača odbora SVM u Beogradu.
Predsednik Beogradskog gradskog odbora SVM.
Odbornik u Skupštini grada Beograda
Član SVM od 2011. godine.