Skip to main content

Nandor Ujhelji

Član Predsedništva SVM

Rođen je 1982. godine u Novom Kneževcu. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, pa je nastavljao školovanje u Ekonomskoj srednjoj školi u Senti, na Ekonomskom fakultetu u Subotici i na privatnom fakultetu Fabus. Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 2007. godine. Od opštinskih izbora održanih 2008. godine na funkciji je predsednika Skupštine opštine Novi Kneževac. Inicirao je osnivanje i aktivan je član više kulturnih i civilnih organizacija. Od 2003. godine, kao hobi, saradnik je i lokalne radio stanice.