Skip to main content

Mihalj Njilaš

Rođen je 1962. godine u Oromu. Školovao se u rodnom selu (Osnovna škola „Kiš Ferenc”), u Subotici (Srednja škola „Svetozar Marković”, pravni smer), a zatim u pokrajinskoj prestonici (Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu).

Zaposlio se kao diplomirani pravnik 1985. godine u fabrici nameštaja „Budućnost” u Subotici, gde je prvo radio kao pravni savetnik, a kasnije kao rukovodilac odeljenja za opšte i pravne poslove. Nakon polaganja pravosudnog ispita, od 1990. godine bio je sudija građanskih parnica Opštinskog suda u Kanjiži, a od 1993. vodio je svoju advokatsku kancelariju u Kanjiži i radio je kao advokat sve do 2008. godine na građanskim i privrednim predmetima.

2003. godine učestvovao je kao pravnik u radu stručnog tima oformljenog od strane stranaka vojvođanskih Mađara, koji je zajedno sa stručnim odborom Republike Mađarske raspravljao o pitanju dvojnog državljanstva.

Od 2008. godine predsednik je opštine Kanjiža (gradonačelnik).

Od 2010. godine predstavnik je Srbije u Strasburu na Kongresu lokalnih i regionalnih samouprava, savetodavnog organa Saveta Evrope.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 2008. godine.