Skip to main content

Hajnalka Buranj

Član Predsedništva SVM

Rođena je u Senti 30-og marta 1980. godine. Maturirala je u gimnaziji u Senti, nakon toga je stekla diplomu na Novosadskom univerzitetu na odseku Mađarski jezik i književnost. Radila je u rodnom kraju kao profesor mađarskog jezika, kao bibliotekarka i položila je državni stručni ispit za državne službenike i radila kao matičarka.
-    Političku karijeru je započela 2012-te godine, tada je postala član Saveza Vojvođanskih Mađara. Bila je predsednica  Ženskog Foruma SVM U Senti. Od 2016. do 2018. bila je poslanica Skupštine Opštine Senta. Od 5-og oktobra 2019-te godine je predsednica Ženskog Foruma Saveza Vojvođanskih Mađara.
-    Od avgusta 2020-te godine je poslanik u Parlamentu Autonomne Pokrajine Vojvodine. Član je Odbora za Kulturu i Informaciju, kao i predstavnica Odbora za Ravnopravnost Polova koji je deo mreže Ženskog Parlamenta Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Aktivno se bavi sportom i majka je jedne devojčice.