Skip to main content

Ferenc Vicko

Rođen je 1959 godine.
ZAPOSLENJE Institut za onkologiju Vojvodine, šef operacionog Bloka
Medicinski fakultet, Novi Sad, nastavnik Katedre za hirurgiju

OBRAZOVANJE:            
1966-73. Osnovna škola, Novi Sad,
1973-76. Gimnazija Moše Pijade, Novi Sad, prirodnomatematički smer,
1976-83. Medicinski fakultet Novi Sad,
1984-85. Lekarski staž na Klinikama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
1985-86. Služenje vojnog roka na VMA Beograd. Čin pri otpustu: potporučnik
1986-87. Poslediplomske studije iz oblasti Neuroendokrinologije, Medicinski fakultet Novi Sad,
1987-89. Asistent u naučnoistraživačkom radu na Klinici za operativnu onkologiju, Instituta za onkologiju Sremska Kamenica,
1989-93. Specijalistički staž iz hirurgije sa ratnom hirurgijom na Klinikama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
28.02.1992. Magistar medicinskih nauka. Teza pod naslovom: "Klinički, patohistološki i neuroendokrini parametri kao prognostički kriterijumi kod karcinoma dojke".
1993. Odbranjen specijalistički ispit iz hirurgije sa ratnom hirurgijom na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu,
1994. Asistent na Katedri za Hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
03.11.2011. odbranjen doktorat pod naslovom „Onkoplastične procedure u lečenju karcinoma dojke i njihov uticaj na kvalitet života“

NAGRADE: 1. Majska nagrada za najuspešniji studentski rad pod naslovom:
"Akupuntura u lečenju lumbalnog sindroma"

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD:    
 - za vreme studija – 4 objavljena rada iz oblasti ginekologije, farmakologije i iz oblasti
akupunture;
- u toku specijalizacije – 6 radova i član projekata "Komparativna primena radikalnih i konzervirajućih operacija kod ranih stadijuma karcinoma dojke".
- posle izbora u zvanje asistenta – 37 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.


ISKUSTVA:     
1990. – dva meseca na Nacionalnom onkološkom Institutu u Budimpešti, Mađarska,
1991-92. – četiri meseca u Onkološkom Institutu  Antoni van Leuwenhoekhuis, Amsterdam, Holandija.
2000 – bazični kurs laparoskopske hirurgije Beograd, Srbija.
2002 – maj – ESO Advanced Cours of breast cancer: onkološka i rekonstruktivna hirurgija dojke, Dizeldorf, Nemačka.
2002 – novembar – dve nedelje u bolnici St.Thomas, London, Engleska. Principi neposredne rekonstrukcije dojke sa slobodnim TRAM flapom.
2003 – jun – kurs za šivenje u laparoskopskoj hirurgiji, Novi Sad, SCG.
2003 – novembar – pet nedelja u bolnici Tenon u Parizu, Onkološka hirurgija i bolnica Rothschild, plastična i rekonstruktivna hirurgija, Francuska.
2005 – februar – mesec dana u bolnici MD Anderson, Texas, SAD, Onkološka i plastična rekonstruktivna hirurgija dojke.
2007 mart- Curso Instructivo Anual: Mamoplastica de Aumento, Madrid, Espana
2007 april-Breast reconstructive and aesthetic plastic surgery, Budapest, Hungary

JEZICI: Engleski, nemački, mađarski.
HOBI ronjenje, padobranstvo, jahanje, lov, orhideje, muzika, antikviteti

ČLANSTVA U STRUČNIM
ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA:
Udruženje hiruraga Srbije,Udruženje kancerologa Srbije, Udruženje hiruraga Mađarske,
Akademski Savet Vojvodjanskih Madjara