Skip to main content

Emeše Lalić Urban

Rođena je 1975. godine u Senti. Posle završene Gimnazije upisala se na Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski Fakultet u Subotici 1994. godine. Diplomirala je odbranom diplomskog rada Projekta montažne AB konstrukcije skladišne hale (Structural design of prefabricated RC warehouse hall) sa ocenom 10 (deset) i stiče zvanje diplomirani građevinski inženjer.
Radno iskustvo:
Radi u Opštinskoj upravi opštine Kovačica, na radnom mestu Građevinskog inspektora obavlja poslove iz svoje nadležnosti od maja 2018. godine u odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne  i inspekcijske poslove.
Od februara 2016. godine je obavljala poslove koordiniranja popisa nelegalnih objekata na teritoriji opštine Kovačica do maja 2018. godine.
Od maja 1999. godine do avgusta 2004. godine je bila angažovana u građevinskoj firmi u Segedinu(Mađarska), gde učestvuje u izgradnji objekata velikih volumena kao i na novom kompleksu graničnog prelaza Reske (Horgoš).
Pored mađarskog i srpskog jezika poseduje znanje i koristi srednji nivo engleskog jezika.