Skip to main content

Elvira Kovač

Potpredsednik SVM

Elvira Kovács, diplomirani ekonomista, narodna poslanica, zamenica predsednika poslaničke grupe Savez vojvođansih Mađara, potpredsednik SVM-a, rođena je 18. jula 1982. godine u Zrenjaninu.
Osnovnu školu je završila u Mihajlovu, pa je maturirala u Zrenjaninskoj Gimnaziji. Studije je nastavila na Ekonomskom Fakultetu u Subotici, gde je bila student-prodekan i jedan semestar je provela na Wirtschaftsuniversitaet-u u Beču na razmeni. Diplomirala je 2006. godine.
Do jula 2007. godine je radila u Izvršnom Veću Vojvodine, u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku.
Njena karijera u političkom životu Srbije je počela 2000. godine. Postala je članica Saveza vojvođanskih Mađara. Od 2006. godine je članica predsedništva Omladinskog Foruma stranke. Osnivačica je Foruma žena SVM-a, od 2009. do 2015. godine njegova predsedica, od  2015. godine potpredsednica SVM-a, 2019. i 2023. godine je reizabrana.
Od 19. jula 2007. godine je u prvom, od 11. juna 2008. godine u drugom, od 31. maja 2012. godine u trećem, od 16. aprila 2014. godine u četvrtom, od 3. juna 2016. godine u petom, od 3. avgusta 2020. godine u šestom, a od 1. avgusta 2022. godine u sedmom mandatu narodna poslanica. Od oktobra 2020. godine je potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije, zamenica predsednika poslaničke grupe Savez vojvođansih Mađara, predsednica Odbora za evropske integracije, članica Odbora za spoljne poslove, članica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. I u XIII sazivu parlamenta je potpredsednica, zamenica predsednika poslaničke grupe Savez vojvođansih Mađara, predsednica Odbora za evropske integracije, članica Odbora za spoljne poslove, članica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i ćlanica delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.  
Od oktobra 2007. godine je članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Od januara 2018. do januara 2020. godine je predsednica Komiteta za jednakost i nediskriminacju, od januara  2020. do januara 2022. godine predsednica Potkomiteta za rodnu ravnopravnost, potom od jauara 2023. godine predsednica Potkomiteta za manjine. Od januara 2022. godine  je potpredsednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. 2023. godine je reizabrana.
Udata je, majka jednog muškog deteta.