Skip to main content

Elvira Kovač

Član Predsedništva SVM

Elvira Kovač (Kovács Elvira), diplomirani ekonomista, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije, članica Predsedništva SVM-a. 
Rođena je 18. jula 1982. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završila u Mihajlovu, maturirala je u Zrenjaninskoj Gimnaziji. Studije je nastavila na Ekonomskom Fakultetu u Subotici, gde je bila student-prodekan i jedan semestar je provela na Wirtschaftsuniversitaet-u u Beču na razmeni. Diplomirala je 2006. godine.
Do jula 2007. godine je radila u Izvršnom Veću Vojvodine, u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku.
Njena karijera u političkom životu Srbije je počela 2000. godine. Postala je članica Saveza vojvođanskih Mađara. Od 2006. godine je članica Predsedništva Omladinskog Foruma stranke. Osnivačica je Foruma žena SVM-a, od 2009. do 2015. godine njegova predsedica. Od 2015. do 2019. godine, od 2019. do 2023. godine, kao i u periodu 2023-2024 je potpredsednica SVM-a, od 2024. godine je članica Predsedništva SVM-a. 
Od 19. jula 2007. godine je u prvom, od 11. juna 2008. godine u drugom, od 31. maja 2012. godine u trećem, od 16. aprila 2014. godine u četvrtom, od 3. juna 2016. godine u petom, od 3. avgusta 2020. godine u šestom, od 1. avgusta 2022. godine u sedmom, a od 6. februara 2024. godine u osmom mandatu narodna poslanica. U XII, XIII i XIV sazivu parlamenta je potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije, predsednica Odbora za evropske integracije, članica Odbora za spoljne poslove, članica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
Od oktobra 2007. godine je članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Od januara 2018. do januara 2020. godine je predsednica Komiteta za jednakost i nediskriminacju, od januara  2020. do januara 2022. godine predsednica Potkomiteta za rodnu ravnopravnost, potom od jauara 2023. godine predsednica Potkomiteta za manjine. Od 2022. do 2024. godine je potpredsednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Udata je, majka jednog muškog deteta.