Skip to main content

Elvira Kovač

Potpredsednik SVM

Elvira Kovács je rođena 18. jula 1982. godine u Zrenjaninu, gde je završila gimnaziju. Studirala je na Ekonomskom Fakultetu u Subotici, gde je bila i student-prodekan i jedan semestar na Wirtschaftsuniversitaet-u u Beču. Diplomirala je 2006. godine. Od tada, pa do jula 2007. je radila u Izvršnom Veću Vojvodine, u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku.
•    Njena karijera u političkom životu Srbije je počela 2000. odine, postala je članica Saveza vojvođanskih Mađara.
•    Od 2006. godine bila je članica predsedništva Omladinskog Foruma ove najjače mađarske manjinske stranke  
•    2005. godine se pridružila timu regionalnih trenera Nacionalnog Demokratskog Instituta
•    Od sredine 2007. godine je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. U više saziva parlamenta je bila članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i Odbora za prava deteta. U XI. sazivu je bila zamenica predsednika Odbora za evropske integracije, potpredsednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
•    U periodu od januara 2018. do januara 2020. godine je bila predsednica Komiteta za jednakost i nediskrimaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope
•    Od oktobra 2020. godine je potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsedica Odbora za evropske integracije, kao i za članica Odbora za spoljne poslove
•    Od januara 2022. godine potpredsednica je Parlamentarne skupštine Saveta Evrope
•    U XIII sazivu Narodne skupštine Republike Srbije ponovo je potpredsednica parlamenta, zamenica predsednika poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, predsednica je Odbora za evropske integracije, članica Odbora za spoljne poslove i Odbora za prava deteta, članica stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i Parlamenrnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje
Savez vojvođanskih Mađara dugo nije imao Ženski Forum. 2009. godine organizovana je osnivačka skupština Foruma Žena SVM-a i gospođa Kovács je izabrana za predsednicu istog. 2013. godine je reizabrana i na toj funkciji je ostala do 2015., kada je postala potpredsednica Saveza vojvođanskih Mađara. 2019. godine je reizabrana za potpredsednicu stanke.
Pored maternjeg mađarskog i srpskog, tečno govori i engleski jezik.
Udata je, majka jednog muškog deteta.