Skip to main content

Atila Juhas

 • Rođen je 1967. godine u Senti.

  Diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1996. godine na Katedri za mađarski jezik i književnost. Jedan je od osnivača istorijskog DZVM-a.

  Bio je saradnik Naploa i Radije Novi Sad.

  Godine 1997. Skupština opštine Senta imenuje ga za predsednika opštine. 1999. postaje član privremenog Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Preko Stalne konferencije gradova i opština u Srbiji od 2007. tri godine bio je predstavnik Srbije u Strasburu na Kongresu lokalnih i regionalnih samouprava Saveta Evrope, u komisiji za obrazovanje i kulturu.

  Bio je profesor mađarskog jezika i književnosti u senćanskoj gimnaziji 2008/9. školske godine, a sve do danas je pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za kulturu pokrajinske vlade.

  Član je SVM-a od 1996. godine.