Skip to main content

Anamarija Viček

Potpredsednik SVM

Rođena 1973. godine u Subotici.
Osnovno i srednje obrazovanje stiče u Novom Sadu. Nakon diplomiranja na smeru defektologije-logopedije na Fakultetu za defektologiju “Gustav Barci”  (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola) u Budimpešti, završava postgradualne master studije na Univerzitetu „Etveš Lorand“ (Eötvös Loránd Tudományegyetem), smer specijalne pedagogije u Budimpešti. 2008. godine je na Univerzitetu u Novom Sadu nostrifikovana diploma: diplomirani pedagog-master.
Nakon 12 godina radnog iskustva kao logoped i razvojni pedagog u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Budimpešti, od 2007. godine sarađuje sa Pedagoškim zavodom Vojvodine u Novom Sadu kao autor i realizator akreditovanih programa stručnog usavršavanja za zaposlene u prosveti na srpskom i mađarskom jeziku u oblasti inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja dece i učenika sa smetnjama u jezičko-govornom razvoju, odnosno smetnjama u učenju.
Objavljuje priručnike za vaspitače i nastavnike za rad sa decom i učenicima za rano prepoznavanje, prevenciju i prevazilaženje smetnji u savladavanju čitanja, pisanja i matematičkih sposobnosti. Od 2010. godine je rukovodilac Razvojnog odeljenja Zavoda.
Od 2014-2016 bila je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kad je i članica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
Od septembra 2016. je kao državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bila zadužena za predškolsko, inkluzivno i manjinsko obrazovanje i prevenciju nasilja i diskriminacije u obrazovanju. Članica je Saveta za prava deteta i predsednica Radne grupe za rani dečji razvoj i zamenjuje ministra u Savetu za nacionalne manjine Vlade Srbije. Kao državna sekretarka delegirana je od strane ministra ispred Republike Srbije u više evropskih organizacija: članica je Upravnog odbora PISA pri OECD (OECD), članica je predstavničkog odbora u Evropskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje (European Agency for Special Needs and Inclusive Education), i predstavnica Ministarstva u Globalnoj mreži obrazovanja u Evropi (GENEGlobal Education Network), predstavnica Ministarstva za zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontalni instrument za zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontal Facility fo Western Balkans and Turkey) za projekte: „Negovanje demokratske školske kulture u Srbiji“ i „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“. Članica je Saveta za filantropiju Republike Srbije, i kontakt osoba Ministarstva za OEBS o pitanjima obrazovanja nacionalnih manjina. Tokom globalne krize izazvane pandemijom COVID-19 koordinatorka je nastave na daljinu na 8 manjinskih jezika u Srbiji i zadužena za koordinaciju podrške u nastavi na daljinu za ranjive grupe poput dece koja žive u lošim socioekonomskim prilikama ili učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.
Pored mađarskog (maternjeg), govori srpski, engleski i nemački jezik.