Skip to main content

Odluka o izboru predsednika

Izborna Skupština Saveza vojvođanskih Mađara, 20. maja 2023.godine donela je

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA

 

Skupština Saveza vojvođanskih Mađara je za predsednika stranke izabrala Ištvana Pastora (Pásztor István) sa prebivalištem u Hajdukovu, Nosa 613.

JMBG: 2008956820039 na mandatni period od četiri godine.

 

Predsednik radnog predsedništva Skupštine
Robert Fazekaš