Skip to main content
2021.04.20 - 17:06

Zaštita manjina u Evropi

Zaštita manjina u Evropi

 Savet Evrope prihvatio je izveštaj Elvire Kovač, članice Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, pod nazivom „Zaštita manjina u Evropi".

Njen izveštaj obuhvata zaštitu osoba koje pripadaju nacionalnoj manjini, kao i važnosti njihovog učestvovanja u kulturnom, društvenom i privrednom životu. Elvira Kovač naglašava da je dve godine radila na ovom materijalu.

„U toku priprema za izveštaj naglasak smo stavili na situaciji u Ukrajini, posebno na položaj mađarske zajednice u Ukrajini, i sledstveno tome u prvom redu koncentrisali smo se na njihova prava u korišćenju maternjeg jezika, odnosno na obrazovanje. Dakle, u pojedinim zemljama članicama pojavile su se ozbiljne prepreke u korišćenju jezika manjine, odnosno u učenju jezika, u korišćenju jezika u nastavi. U suštini, osnova ovog izveštaja je potreba da se primena sporazuma o zaštiti manjina kontroliše, ubrza i olakša."

 

Szerző (Forrás)
Pannon RTV
Ostale vesti