Skip to main content
2021.09.23 - 08:40

U Subotici se reciklira mulj od otpadnih voda

U Subotici se reciklira mulj od otpadnih voda

 Njegovom upotrebom se proizvodi biomasa. Ovo je za sada pilot projekat. Zasadi biljaka potrebnih za ovaj projekat nalaze se na prostoru D.o.o. za upravljanje čvrtim komunalnim otpadom „Regionalna deponija" Subotica.

Energetska vrba i arunda. Ove biljke rastu na probnim zasadima D.o.o. za upravljanje čvrtim komunalnim otpadom „Regionalna deponija" Subotica. To su zasadi biomase. Tehnologija se zasniva na tome da se mulj iz subotičkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda transportuje na teritoriju „Regionalne deponije", a kasnijom upotrebom biljaka koje se sade u njemu proizvodi se biomasa, sa kojom mogu da poboljšaju kvalitet zemljišta.

Gligert Gligor, direktor D.o.o. za upravljanje čvrtim komunalnim otpadom „Regionalna deponija" Subotica: „Ova energetska vrba, odnosno aruda, vrlo su pogodne za poboljšanje strukture zemljišta, za biomasu, odnosno brzim upijanjem hranljivih materija mogu održati ravnotežu zemljišta, dakle govorimo o veoma važnom momentu posmatrajući to sa agroekološkog stanovišta."
 

Ovo je jedna inovativna inicijativa, koja omogućava recikliranje mulja iz otpadnih voda. Partner u ovom projektu je „E3 International", američka međunarodna agencije za zaštitu životne sredine sa sedištem u Srbiji. Sadnice su deo SLLES projekta, odnosno Inicijative za održivo korišćenja zemljišta i energije u Srbiji.

Čila Goli, članica Gradskog veća Subotice, zadužena za komunalne poslove i razvoj: „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda radi u Subotici od sedamdesetih godina prošlog veka, gde se na dnevnom nivou stvara mulj od otpadnih voda, koji se veoma dugo odlagao na Gradsku deponiju u Aleksandrovu, bez ikakvog tretmana. „Regionalna deponija" to preuzima od 2019., 2020. godine i to je jedan alternativni način, ovde na teritoriji „Regionalne deponije", kako se može reciklirati jedan materijal koji je do sada bačen i kako iz njega eventualno izvući pozitivne stvari."
 

Autonomna Pokrajina Vojvodina je od samog početka stala uz ovaj projekat.

Slavoljub Arsenijević, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam: „Ono što Vojvodina nema jesu šume, a na ovaj način dobijamo zelene površine, ono što Vojvodina za biomasu daje, to je agrarni otpad i u godinama kao što je ova, sunčana, kad nemamo dovoljno upravo zelene mase od tog agrarnog otpada, ovakvi zasadi su prava rešenja."

Ove biljke se inače mogu koristiti i za druge stvari, mogu recimo da se spaljuju, pa se mogu koristiti i za grejanje.

 

Szerző (Forrás)
Pannon RTV
Ostale vesti