Skip to main content
2023.05.24 - 09:28

Akoš Ujhelji ukazao na manjkavosti e-Agrara

Akoš Ujhelji ukazao na manjkavosti e-Agrara

 Zaseda Skupština Srbije na kojoj su glavna tema masovna ubistva koja su se dogodila u proteklom periodu, obuhvatajući i bezbednosnu situaciju u državi. Na početku sednice poslanici su uputili pitanja ministarstvima povodom različitih tema.

U svom obraćanju Akoš Ujhelji, republički poslanik Saveza vojvođanskih Mađara naglasio je da poslanička grupa od početne ideje podržava digitalizaciju poljoprivrede jer je eAgrar savremena aplikacija koja između ostalog modernizuje i ubrzava unos podataka. Republički poslanik SVM-a uputio je pitanje ministarstvima poljoprivrede i građevinarstva. Između ostalog, skrenuo je pažnju na manjkavosti vezane za portal eAgrar, zbog toga što su u sistemu vidljive samo one parcele kod kojih je u vlasničkom listu upisan i jedinstveni matični broj vlasnika.

„S obzirom da ranije nije bilo obavezno dostavljanje i vlasnikovog jedinstvenog matičnog broja, veliki broj zemljoradnika suočio se sa problemima u vezi registrovanja svojih imanja. Poljoprivednici prvo moraju da odu u katastar, moraju da podnesu zahtev, moraju da  plate i za promenu podataka, umesto da u katastru besplatno zabeleže jedinstveni matični broj, što prethodno nisu učinili. U pojedinim katastrima čak traže da vlasnici pored predatih dokumenata potpišu izjavu o tome da su oni zaista vlasnici zemlje. To opet znači višestruke troškove za poljoprivrednike. Nezavisno od toga, ukoliko se promeni naziv ulice u kojoj poljoprivrednik stanuje, onda ponovo mora da ode do katastra, i da uplati hiljadu dinara na ime promene podataka, umesto da katastar automatski uradi izmenu podataka bez potrebe da se pojavi vlasnik, bez naknade, na nivou grada ili lokalne samouprave. Moje pitanje se odnosi na to da li je moguće da se u katastru bez naknade obave neophodne izmene.“

 

Szerző (Forrás)
Pannon RTV