Skip to main content
2023.05.22 - 19:29

Izabrani su funkcioneri i rukovodeći organi SVM

Izabrani su funkcioneri i rukovodeći organi SVM

Dana 20. maja 2023. godine na XIX, izbornom kongresu Saveza vojvođanskih Mađara izabran je Ištvan Pastor za predsednika stranke, kao i članovi Saveta u sledećem sastavu: dr Bojan Bagi, Boris Bajić, Čaba Boršoš, Hajnalka Buranj, dr Čaba Čorba, Ištvan Dobo, Robert Fazekaš, Sabolč Feher, Robert Fejstamer, Kološ Gordan, Čila Goli, Daniel Đivanović, Žolt Husar, Atila Juhas, Balint Juhas, Jožef Kerekeš, Zoltan Kerekeš, Đula Kis, Kristijan Kočiš, Laslo Kormanjoš, Elvira Kovač, Karolj Kovač, Robert Konja, Ildiko Lovaš, Aron Madaras, Žužana Magoši, Nebojša Marjanović, Hajnalka Matin, dr Viktor Molnar, Oto Nađ, Janoš Nagel, Mihalj Njilaš, Čila Urban Oros, dr Balint Pastor, Ilona Plet, Ištvan Peter, Anamarija Pinter, Ilija Pirkov, Florijan Rigo, Rudolf Ševenj, Žolt Sakalaš, Adrijan Satmari, Sebastijan Stantić, Jožef Stojko, Nimrod Tomik, Jožef Tobijaš, Nandor Ujhelji, Karolj Valka, Anamarija Viček i Kristina Vidrač. Izabrano je 21 novih članova u sastav pedesetjkednočlanog tela. Prosečna starost članova Saveta je 46 godina.

Na konstitutivnoj sednici održanoj 21. maja 2023. godine u Domu Kulture u Feketiću Savet
Saveza vojvođanskih Mađara izabralo je dr Viktora Molnara za svog predsednika i Jožefa
Tobijaša za zamenika predsednika. Na predlog reizabranog predsednika SVM Ištvana Pastora, izabrani su i potpredsednici stranke: Elvira Kovač, dr Balint Pastor i Anamarija Vicsek, kao i članovi predsedništva: dr Bojan Bagi, Boris Bajić, Hajnalka Buranj, Robert Fejstamer, Daniel Đivanović, Atila Juhas, Balint Juhas, Robert Konja, Ildiko Lovaš, dr Viktor Molnar, Oto Nađ, Anamarija Pinter, Ilona Pelt, Florijan Rigo, Žolt Sakalaš, Adrijan Satmari i Nandor Ujhelji. Od izabranog dvadesetjednočlanog Predsedništva sedmoro su nova lica.

Izvršni odbor SVM u novom mandatu čine predsednik Balint Juhas i članovi Anamarija Pinter, Boris Bajić, Danijel Đivanović i Atila Juhas. Ovim su izabrani svi organi i završena je prva faza unutarstranačkih izbora. Sa rokom do 15. jula 2023. Savet SVM naložio je izbor novog rukovodstva lokalnih stranačkih tela, tj. mesnih, opštinskih, okružnih i gradskih organizacija.

 

Ostale vesti