Skip to main content

Opštinski Odbor Kovin

Predsednik: Pirkov Ilija

Mesni odbor Kovin 
Predsednik: Tót Róbert

Mesni odbor Skorenovac 
Predsednik: ifj. Csóti Imre